Havaktingit

You are here

Niqit Uttiqtitauyukhaq nakungiqhimayut Salmonella-qarmata

Maassi 01, 2019

Inungnun Aanniarutimik Tuhaqtitauyukhaq

Niqit Uttiqtitauyukhaq nakungiqhimayut Salmonella-qarmata

Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut Salmonella-qarmata tahapkuat niqiliuqhimayut:

Compliments – Chicken Nuggets – Breaded Chicken Cutlettes - Uuhimangitut – Ukua 1.5 kg puut utititquyauyut. Naunaitkutaa hilataani puup is 2019 JL 18 unalu UPC nappaa 0 55742 33690 0. Kangiqhittiarumaguvin hapkuninga utiqtitauyukhanik paqitauniaqtut uvani CFIA qaritauyaliqiviani hamani.

Utiqtitquyauyut niqikhat igitauyukhat utiqtitlugilluuniit niuvvavingmut niuvvigvingnit.

Niqit halumailruqaqtut Salmonella-qaqtut nakuuyutut ittut mamaiqhimaittumiklu kihimi aannialaqutiginiaqtatit. Aanniaryuangillutik aanniarutinik ukunatut kidjaktuq, niaquqliktuq, miriaqtuq, miriannguyuq, aqiarukliuqtuq itiktalaqilutiklu. Nutarannuat, hingaiyut, inirniqhaat inuillu hakugikluangitut timingni aanialaqiyaaqtut ilaani aaniarutiniklutik. Ihumaguvit aannialaqiyutin nirininrmik utiqtitughamin, hivayaqlugit munaqhitkut.

Naunaikhittiarumaguvit, uqaqvigilugit Canadian Food Inspection Agency hivayaglugin 1-800-442-2342 uvaluuniin takulugu qaritauyakkut www.inspection.gc.ca.. Titirarlutin tapkuninga niqinik utiqtitauyukharnik uvani http://inspection.gc.ca/english/util/listserv/listsube.shtml.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Sara Arsenault
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
sarsenault@gov.nu.ca