Havaktingit
LogoHome

You are here

A-Z Programs & Services

  • Ilitturiyuumirit taaksitigut, akiliuhiatigut, igluqarviit taaksingitigut, uqhuryuat taaksingitigut unalu tupaakut taaksingillu.
  • Uvani paqittiniaqtutit titirarvikhanik pidjutikhannut ikayuutinullu pipkaqtait Kiinauyaliqiyitkut. Taiguaryuumirumaguvit…
  • Tamaita tuyuutauvaktut taan’ngat imigat Nunavunmi laisiqaqtut akhurtaublutiglu ukunanga Nunavunmi Taan’ngaliqiyitkunit.
  • Tipaakut Inikhaitun Hamani aulatjutaarut aulayut talvuuna ilitugipakaiyaangat ayungnautikhat atuqhimaagumik tipaakunik Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
  • Havaariraaqpaktakhaini Pivallialiuqti ikayuutitikhat atuqtauttaaqtut avikturvingni kitunuliqaak piyumayunut hailiyaangita amigiattut havaariraaqtakhainut ayuiqharumayunut. Taiguaryuumirumaguvit...
  • Ayuittunut titirauyarnikkut hanauyanikkut timiuyunut uuktuutikhait maningnik atani uuma. Taiguaryuumirumaguvit...
  • Nunavut Kavamat munariyalgit tiguarutinik. Tiguarutit maligaqaqtut Nunavunmit, Kanadamin, pitjutiqaqqallu hilaryuamin maliganin. Taiguaryuumirumaguvit...
  • Click here to learn about Nunavut's archives...
  • Here is a list of the Government of Nunavut's communications contacts.