Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 25, 2017
2017-Immiqtaqvik halumayuq ihuaqtuq imigahaq immaq pidjutauyuq aaniaqtailiniqmun pipkainiaqtuq hapkununga Ukiuqtaqtumi nunallaanun
Niqiliqivik 25, 2017
Niuviqhimavit nalautagutinik takhinahuagiami taktakhanik ikayurtuqninikluniit timiuyuq nunalikgiyaqni?
Niqiliqivik 21, 2017
Hivuliq malguk iliugaqtauyuk tuyuqtauyuk ikayuutighaq nunamingni aulapkaidjutighanun hivuliuyunik
Niqiliqivik 10, 2017
Hivulik malguuk iliugaqtauyuq tuniyauyuk ikayuutighat nunamingni igliqpaliuqnikkut hivuliuyughat
mii 15, 2017
\Nunavunmiut itqumaquyauyut atuquplugit mihidjutikharnik aulaaligumik hikukut imailigaangat ukiangani.
mii 05, 2017
Ilihaqqit ilihariaqtuffaaqlutit ilihaidjutinik iqaiyaqnikkut ilihaidjutinik/ /Inuk Inguutakningmun,
mii 04, 2017
Upalungaiyaqhimavin qilamiuqnikkut? Qiqaiyaqluaqvia 7-13 Qilamiuqnikkut Upalungaiyaqniq Havainiq tamaini Kanatami. Uvani ukiumi pidjutighaq uva "Upalungaiyaqlutit. Upalungaiqhimalutin. Ilihimalutin."
mii 03, 2017
Ublumimun havakhimayut igluqpangit ikayuutikhaq ikayugianganik avaliqangitunik pidjutikhangit tununganirmi nunalaaniitunik.
Iipu 18, 2017
Ilihimavit havattiarpaktunik ulapqiyimik, ulapqipkaiyi akikhaqhimaittumikluunniit ikayuqpaktumik nunallaami?