Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Nuvaipa 30, 2017
IQALUIT, Nunavut (Hikutirvia 30, 2017) – Pitquhiliqiyitkut quviahuktut tuhaqtitilutik akimayut haffumuuna Qilaut 2017. Uvani ukiumi, Pitquhiliqiyiitkut pihimayut attatunimut 23nik atuutinik hapkunanin Nunavunmiunin inulgamiqnin. Katimayut pingahut...
Saptaipa 27, 2017
Ukiuqaqtutin akun’ngani 18-nik? Ilauyumavit pulaarnikkut taiyauyumut Winnipeg Art Gallery (WAG)? Ilauyumaguvit, nutaaq katimaqatikhaqqut ilingnukhaunniqquq!
Julai 26, 2017
Qauyimavit ubluanit Taaqhivalirvia 9, 2017, tamarmik kavamatkuni nanminiqaqtunilu timiuyut Nunavunmi tuhapkaidjutikhatik ikayuutikhatiklu inungnut atuqquyauhimaliqtut Inuktut?
Julai 17, 2017
Ukiuqaruvit akkungani ukiulgit 13nit – 30mut? Atuuhiuyukkuvit?
Immaktirvia 16, 2017
Tamna munagidjutikhaq Nunavutim ingilraaliqiyunik ilitquhiliqiyut hivunirmi aulayukharnik munagiyukhaq ilaqatigiikhimayunik akunngani kavamangit, Inuit Ilitquhiliqiyunik Upiriyauhimayut (IHT) unalu Nunavunmiutat.
Immaktirvia 16, 2017
Tamna munagidjutikhaq Nunavutim ingilraaliqiyunik ilitquhiliqiyut hivunirmi aulayukharnik munagiyukhaq ilaqatigiikhimayunik akunngani kavamangit, Inuit Ilitquhiliqiyunik Upiriyauhimayut (IHT) unalu Nunavunmiutat.
Immaktirvia 07, 2017
Pitquhiliqiyikkut quviahuktun tuhaqtitiyaangat taima Nunavutim quviagiyauyuq ingiliraanitangnik tutqumavikhangit pukuktauhimayutlu taima nuutiqtauvalialiqtun talvanga Prince of Wales Northern Heritage Centremin Yalunaimin..
Immaktirvia 07, 2017
Pitquhiliqiyikkut quviahuktun tuhaqtitiyaangat taima Nunavutim quviagiyauyuq ingiliraanitangnik tutqumavikhangit pukuktauhimayutlu taima nuutiqtauvalialiqtun talvanga Prince of Wales Northern Heritage Centremin Yalunaimin..
Iitjirurvia 21, 2017
Naunaiyariami nunguvinga Uqausirmut Quviasuutiqarniq, Pitquhiliqiyiitkut angmaqtiliqtaa tamna 2016 Qilaut katitiqtamiknik atuutinik nutaqqat atuutinginnik.
Iitjirurvia 01, 2017
Iidjiruruviami Uqausirmut Quviahuutiqarniq - Inuktut Uqauhititigun Tatqikhiutit,