Havaktingit

LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 22, 2021
Dr. Michael Patterson Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktia, ublumi tuhaqtittijuq nutqrjuumijut inungnun aanniartailinirmun maliktakhanun Arviani naunaiqhingmata piqangittumik naunaijautinik pidjutainun.
Saptaipa 21, 2021
Dr. Michael Patterson, Nunavutnmi Atanilluaq Inungnun Aanniaqtailinikkut Havakti, ublumi tuhaqtittijuk malrungnik nutaanik aanniarutiqaliqtunik qalagjuarnirmun COVID-19,
Saptaipa 21, 2021
Aanniaqtailinikkut Havagviat tuhaqtitijumajut inungnun Hamlanga Qamanittuami purriquiniq imarmik iniqtuq.
Saptaipa 20, 2021
Dr.Michael Patterson, Nunavutim Atannilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havakti, naunaiqhijuq malrungnik inungnik aanniarutiqaliqtumik qalagjuarnirmik COVID-19 Kinngaini.
Saptaipa 20, 2021
Aanniaqtailinikkut Havagvik tuniliqtun purriqhiquidjutimik imarmik Kangiqliniqmun talvani Aippiut, Apitilirvia 21,2021.
Saptaipa 19, 2021
Dr. Michael Patterson, Nunavutim Atanilluan’nga Aanniaqtailinirmun Havaktia, ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqariyauyumik:
Saptaipa 17, 2021
Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havaktia, Daakti. Michael Patterson nutqaqtitait Nunavut Aullaaqvigiyait Nunani hamani Churchillmi, Manitobami atuliqluni qilamik.
Saptaipa 17, 2021
Dr. Michael Patterson, Nunavunmi Atanilluaq Nunallaani Aanniaqtailinikkut Havakti, tuhaqtitijuq ihumagijaujumik aannialaqijuq Qalagjuarniq-19 qalagjuarnirmik Arviani.
Saptaipa 16, 2021
Apitilirvia 16, 2021 naunaitkutigijaa una 59-nguqtuq nalliutigijaa Nunarjuami Munaqhitkut Ikayuqtiinun Ublua.
Saptaipa 16, 2021
Apitilirvia 16, 2021 naunaitkutigijaa una 59-nguqtuq nalliutigijaa Nunarjuami Munaqhitkut Ikayuqtiinun Ublua.