Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Immaktirvia 13, 2019
Munaqhiliqijiit tuhaqtitijut burriqhirlugu imaq tuhaqtitjut hapkununga Haamlatkunun Mittimatalingmi.
Immaktirvia 07, 2019
Munaqhiliqiiyitkut itqaumaquyut Kangirlinirmiutanut burriqhiiquplugit imait atuqtinnatik tuhaqtitaugumik kihianik. Una qayagiyaudjutauyuq imarlukpallaarmat (imarluk).
Immaktirvia 04, 2019
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitauyukhat tuyuutauhimayuq naunaitkutikhaq tapkuninga Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayut cyanideqarmata puisingnaqtuq hapkua niqit:
mii 30, 2019
Aanniaqtailiqiyitkut itqaumayuqhat nunaqaqtunik talvani Sanikiluaqmi talvuuna imarmik niuqaqtauyaangat piyukhauyut talvanga imariqhimayungnik iliugaqtauhimayunik talvani iglungnin tamaini.
mii 29, 2019
Nunaqyuami Tibaakuqangituq Ubluq uvani Qiqaiyarluarvia 31, uvalu Munaqhiliqiyit akhuuqhaiyut tamainun Nunavunmiunun tibaakuqtungitlutik!
mii 28, 2019
Qiqaiyarluarvia 28, Aunnaangnikkut Aanniaqtailinikkut Ublua.
mii 23, 2019
Aanniaqtailinikkut Havagvik tuniliqtun purriqhiquidjutimik imarmik Kangiqliniqmun.
mii 17, 2019
Aanniaqtailinikkut Havagvik ublumi uqaqtun nakuujumik iniqhimaliqtun nunaptikni nunallaami-tamaat TB-kut aullaqattaqpatum ihivriurhiniq Kinngarni.
mii 06, 2019
Ihumakkut Aaniaqtailinikkut Havainiq, Munaqhiliqiyit aghuuqhaiyut Nunavunmiunun uqaqatigilugit ilanatik, ilatik iningnikhallu mikhaagun Ihumakkut Aaniaqtailinikkut havainiq uvalu inuuhiqattiarni.
mii 06, 2019
Pittilugu Nunaryuaptingnik Munaqhiliqinikkut Havainirmi, Qiqaiyarluarvia 6-min Qiqaiyarluarvia 12-mun, 2019-mi, Nunavut Kavamangit Havakviat Munaqhiliqiyitkut ilitagiumayait havadjagiktun munaqhiit nunaptingni.