Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Iipu 03, 2017
Maligahaq 19, una Angiqtauhimangitumik Nanminiqtigut Akhaaqhidjutighamik Maligaq, tamaita anggiriiktut hapkunanga Maligaliuqvikmi uvani Qiqaiyarvia 13, 2017.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Igloolik Avaalaqiat Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Mittimatalikmi Ikurrait Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Qausuittumi Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.
Iitjirurvia 10, 2017
Una Ikpiarjukmi Tininniq Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut malruuknik ilauyukhanik – atauhiq inuk piluni atauhirmi-ukiumi hivituniqaqtumi, aippaalu piluni pingahuni-ukiuni hivituniqaqtumi.
Januali 09, 2017
Iqaluktuuttiaq Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik.
Januali 09, 2017
Uqhuqtuuq Tahiurtiit Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik.
Januali 09, 2017
Kuugaryuk Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik.
Januali 09, 2017
Taloyoak Maliqaliqinirmut Katimayiit qiniqhiayut katimayiuyukhanik.
Tissaipa 02, 2016
Igluligaarjukmi Maligaliqinikkut Katimayiit qinirhiayut ilauyukhanik.