You are here

Nunavut Kavamatkut tun'ngahuktitaujut nuutaangujuq Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktia

Nuvaipa 28, 2022

Tuhaqtitaujukhaq
Nunavut Kavamatkut tun'ngahuktitaujut nuutaangujuq Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktia

Nunavunmi tamaat (Hikutirvia 28, 2022) - Ublumi Nunavut Kavamatkut tuhaqtitiliqtun Taakti Sean Wachtel Nunavunmi nuutaangujuq Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktia (CPHO).

“Tun'ngahuktitaujaga nuutaangujuq CPHOngujuq Nunavunmi, Taakti Sean Wachtel,” uqallaktuq Minista John Main. “Ilihimajuq pitquhiliqinikkut mihingnautiqaqtunik ihuaqtumik aanniarnikkut ikajuutikharnik pigiaqaqtuq quvianaqtumiklu ilauniaqtuq talvani Inungnun Aanniaqtailidjutit havaktunun.”

Taakti Wachtel himautiniaqtaa Taakit Michael Patterson, havakpakhimajuq CPHOmi hitamanik ukiunik ikajukhimaaqpakturlu malikhautikharnik Nunavunmi talvuuna QALARJUARNIQ-19 aanniarutiqaliqtiluni. Taakti Patterson utirnialiqtuq havaamingminun talvani Qikiqtani Tamainnut Aanniarvikmi.

“Qujaugiumajaga aituimajagalu quviahuutikharnik Taakti Pattersonmun hivuliqtiuvakami talvuuna hitamanik ukiunik havakhimaaqpakamilu munagidjutikharnik aanniaqtailinikkut inuuhirinikkutnunlu Inungnun Nunavmiutaujuni,” uqallaktuq Minista Main. “Quviahukpiaqtunga akhuut havakpakami Taakti Patterson Inungnun Aanniaqtailidjutit havaqatigijainik, hadjamun talvuuna QALARJUARNIQ-19 aanniarutiqaliqtiluni, taima ikajugiangani Nunavunmiunun qajangnairutikharnik.”

“Uqallagumajunga quvianaqtumik aitugumajaga quyagiumajagalu unaguhukhimaitumik havakpakami havatigijaingitlu havakhimaaqpaktunlu havaqatigivakapkulu talvani Havagviat Munaqhiliqijikkut,” uqallaktuq Taakti Patterson. “Amigaitunik aituihimaaqpaktaingit namagijauvakhimajut munagidjutikharnik kiudjutikharnik inungnut aanniaqtailinirmut ajungnautiqaqtunik Nunavunmi akukhimajaingit kingulirmi ukiungitni.”

Taakti Wachtelim havakpakhimajaingit talvuuna Angijukhiq Aanniaqtailinikkut Aulapkaiyivaktuq Nunaqaqqaqhimajunun Aanniaqtailinirmut Havaktiuvakhimajuq talvani Hivulliujut Aallait Aanniaqtailiqivingmi Akhurutiqaqhimajuni British Columbiami uqaqpaktuq quviagijainik Nunaqaqqaqhimajunik aanniaqtailinirmun munagidjutikhangit.

“Nangarijaga havagianganik CPHOngit havaanganik Nunavunmi. Havakhimaaqtilunga talvani munarhiliqivingmi Nunavunmi, quviahuutigivakhimajaga idjuhingit quvianaqtumiklu aituivakamik inungnun avikturvinni. Havagiaqaliqtunga pidjutikharnik aulatitijaangat ihuaqtumik havaanganik Taakti Micheal Patterson havakpakhimajainik Havagviangitlu Aanniaqtailiqinikkut. Nigiukhimajunga havaqatigijaangat tamaita nunalaangit tigumidjutiqaqtununlu hivumuurutikharnik atuqtakharnik munagidjutikahrniklu aanniaqtailinikkut Nunavunmiunun pinagijangitlu avikturvinirmi.” 

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Chris Puglia
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini
Munaqhiliqijitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca