Havaktingit

You are here

Nunaqjuami Tibaakuqangituq Ublua

mii 31, 2022

Inungnun Aanniaqtailinirmun Tuhaqtitaujukhaq

Nunaqjuami Tibaakuqangituq Ublua

Naunaijariangani uvani ukiumi Nunaqjuami Tibaakuqangituq Ublua, iltarijauluni ukiuq tamaat uvani Qiqaijarluarvia 31, Havagvia Aanniaqtailinirmun itqaumatqujait Nunavunmiut maliklugit malruk higaarnirmun maligahak tapkua ikajuutaujuk aanniaqtailinirmun inuit hivuuranautaanin tuglirup-pujup. 

Nunavut piqaqtuq malrungnik higaarnirmun maligahanik ikajuutighak aanniaqtailinirmun inuit hivuuranautaanin tuglirup-pujuanin: higaanik-higaangilutik najugaini ukualu kiklighait.

Higaanik-Higaangilutik Najugaini najugait humi maligakkut higaarnirmun, hiluqnirmun, atugnirmunluuniin aangajaarnaqtunik qujaginaq nanminirijaujuni. Hapkua najugait ilaujut:

 • aanniarviit munaqhitkut;
 • Ilihakviit;
 • ulapqiviit;
 • nutaqiqiviit;
 • hakirviit;
 • ulapqiviit hilami; ukualu
 • inungnun hulilukaarvingni. 

Tamaita aalat inuqarnirit havagviit kiklighaqaqtut. Una naunaijautaa maliganun ihuinaarutaujuq higaariami, hiluriami, atuqluniluuniin aangajaarnaqtunik nainik miitanik qujaginaq ukuanginin aniviiluuniin igluqpait. Nainik miitanik imaavjak nainik angijunik ablurutit. Igluqpait kikliqaqtut ilaujut:

 • niuvaaviit;
 • kavamatkut igluqpait;
 • iglut; ukualu
 • angaadjukviit.

kangiqhitiarumaguvin higaanik-higaangilutik najugaini kikliqaqtuluuniin, takulugu www.nuquits.gov.nu.ca qaritaujakuluuniin ukununga Tobacco and Cannabis Program uvani tobacco@gov.nu.ca .

Imaa maliklugit hapkua maligahat, ikajungniaqtugut aanniaqtaililugit Nunavunmiut, tapkualuat nutaqqat, tuglirmin-pujungmin.

Uqaudjinikkut ikajuutikkut uvalu taimaaqnikkut havautit angitqijaujut nakuujumik taimaagiami tipaakuq. Uqaqatigilugit nunanngni munaqhitkut uvaluuniin hivajarlugin Nunavunmi Taimaagahuaqnikkut uvani 1-866-368-7848. Havautit, imaa nipitigutiqaqtut, kutut uvalu aniqhaagutit, piinagialgit akiitumik pulaaqlugit nunangni munaqhitkut uvaluuniin havautiliqiviit. 

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijaqhaq:

Chris Puglia   
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyini
Munaqhiliqiiyitkut
867-975-5949
cpuglia@gov.nu.ca