Havaktingit

You are here

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9

Iipu 22, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq 

Nunavut Nunangitni Nigualiqinikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9 

Nunavunmiut niruarniaqtut nunaptikni-tamaani nunakkut niruarnikkut uvani Qiqaiyaqluaqvia 9, 2016, maliklugu Nunavunmiu Nunatarnikkut Angiruti. 

Pitjutaa niruarniup ihumaliurutiginiaqtaa haamlatkut niuvrutigilirlugit haamlatkunni nunait. 

“Angiqhimaniq” niruarniq pipkaitjutauniaqtuq niuvrutigiliqtaaqnikkut haamlatkunni nunanik. “Imannaq” niruarniq pipkaitjutauniaqtuq haamlatkut aulahimaniaqtut nanminirilugit atuqtipkaivaklunilu akiliqtipkarluni nunanik. Tamaita nunallaat Nunavunmi niruarniaqtut ilikkuuqlutik. 

Niguaqniq piluqutihimangituq Inuit Nanminiq Nunaqutait. Atungnia nunalaani nunanik, niuvgutauqpat akiliqtuinikkut aturutinin, pihimayauniaqtuq atanaiqtuiniaqtaat haamlatkut. 

Puiruktailutit, niguangitkuvit, uqautigilimaitat ihumagiyauyumut. 

Ilitturiyuummirumaguvit niruarutikhami, pulaaqlugu www.landreferendum.gov.nu.ca. Qagitauyakkutluuniin landreferendum@gov.nu.ca Hivayaqlugu 1-844-544-7409. 

Aalanik kangiqhidjutinik niguaqnikkut uvalu hivuagut niruarighanik, Hivayaqlugit Nigualiqiyut Nunavut uvaluuniin haamlatkut havakvia. 

### 

Tuhaqtidjutikhanut uqaqvigivikhat: 

Kris Mullaly 
Atugakhat Qauyihaiyi/Tuhaqtitiliqiyi 
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca