Havaktingit

You are here

Hunauyut hunavalungnik ilihimayakhat maniliurutikharnik taktarutikharnik

Tissaipa 02, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Hunauyut hunavalungnik ilihimayakhat maniliurutikharnik taktarutikharnik

Maniliurumayutin nunalaaptingnik talvuuna taktarutitigun, tiguyauyukharniklu, bingokun, amuniaqtunik taktarutikharnik allanikluuniit taktarutikharnik?

Ilihimagaluaqin tapkuanginait aituihimaaqtun maniliungituniklu havagviit aulatigiaqaqtun ukuninga hulilukaarutingnik?

Laisiqaqtukhauyutin hivullirmik tamainik taktarutikharnik amuniaqtuniklu Nunavunmi.

Naunaiqyumirumaguvit qanuq uuktugianganik taktarutikharnik laisikharnik, hivayaqlugit Maniliqiyikkut Havakviangit, uvani 1-866-223-8139 (akiituq) unaluuniit 867-975-5449, qaritauyakkutluuniit uvani consumerprotection@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitiliqiyut hivayaqlugu:

Kris Mullaly
Atugakhat Ihivriuqti/Tuhaqtitiliqiyi
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca