Havaktingit

You are here

2016mi Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut

Iipu 08, 2016

Kavamatkuni Havaktunut Tuhaqtakhat 

2016mi Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut 

Nunavut Hivulliqti Peter Taptuna qiniqhiayut niruarutikhanut uumunga 2016mi Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut. Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut nanngariniaqtavut akhut ikayuqpiakpakmata, niruaqlutit inungmik ilihimayarnik ikayuqpaktunut allanik pivalliatjutikhanut inmik taiguaknikkut titiraqnikkullu ayuiqtakhanut. 

Niruakhidjutikhat angmakhimayut 2016mi Nunavunmi aittuutikhanut tuniyauyukhanut. Niruaqlutit inungmik ilihimayarnik ikayuqpaktunut allanik pivalliatjutikhanut inmik taiguaknikkut titiraqnikkullu ayuiqtakhanut – ilihaqtuq, ilihaqtittiyi, nunallaami akiliuhiakhimaittumik ikayuqtiuyuq, Inirniqhaaq havaqatilluuniit. Niruaqtauhimayuq pinahuaqtaat ilitariyauniaqtuq titiraqhimayumut havigayangmik qunguhiqutikhamik titiqqamiklu naunaitkutikhamik tuniyaulutik uumanga Hivulliqti Taptuna. 

Umigvikhaa niruarutikhanut una Taaqhivalirvia 7, 2016mi. 

### 

Nirurumaguvit inungmik naunaikhiyumaguvitluuniit, uqaqvigilugu: 

Denise Grandmaison 
Tuhaqtitiuq Uqauhiliqiyunutlu Tutqikhaiyi 
Kavamaliqiyikkut
867-975-6048 
dgrandmaison@gov.nu.ca