Havaktingit

You are here

Hanaliqtat nappaqtiriliqtut nutaamik angayukhiit iliharvikhanik nunangani Kinngait

Niqiliqivik 15, 2017

Tahaqtipkaidjutikhat

Hanaliqtat nappaqtiriliqtut nutaamik angayukhiit iliharvikhanik nunangani Kinngait

IQALUIT, Nunavut (Niqiliqivik 15, 2017) - Hanaliqtut Kinngait nutaaq iliharvikhanik angayukhiit. 134-nguyut ilihaqtut havaktiitlu igluqpaitumik iliharvikhanik ilihiqtitivaktut iliharviat ikkualalraaqtitlugu hunngiqtauplunillu Peter Pitseolak Angayukhiit Iliharviat Aptilirvia 6, 2015.

"Quyahuktunga hamna ayuqhautigihimayaqqut qanngiqpallialirmat," uqaqtuq Minista Ilinniaqtuliqiyikkut, Paul Quassa. "Hamna nutaaq iliharvikhat naunaitkutikhangat nutaamik aullaqtiutikhanganik nunamingni, hivumuuqpalliadjutikhanganiklu atautikkut, hakugitqiyaniklu tamarmik ihuatqiyaaniklu."

Nunalingni kavamatkunnilu pivikhaqautikkut tunihiyut hanadjutikhanik kantrakhaniklu iliharviup Kudlik Construction-kunut, havaqatigiplugit Accutech Engineering and Parkin Architects-kut, maliqqaplugit havaakhanik tuniuqhaidjutikhaliuqhimayut hanayukhanik. Tamna iliharvikhaq akikhaqarniarnahugiyat imatut $34 million talamik angmaqtauhunguyuqlu 2018-19 iliharvikhat ukiungani. Iliharvikhat igluqpak naamakhunguyuq 264 ilihaqtunut puqtunianit 7 mit 12 mut.

Kinngait Nunalingni Ilihaqtuliqiyiit Katimayiit uqarviginiaqtait nunaqatigiyatik niruarutikhamingnik nutaamik atikhanik angayukhiit iliharvikhata. Aqhaliat kallainik ivitanginik aturniaqhimayut nutaamut iliharvikhanut inungnik katimapkaiplutik naunaiyaigamik. Unaluttauq, igluqpaup atia unngavaqtiqhimayut ikkualayumit iliuraqtauhunguyut ihumagilugu uttuqqaq iliharvigaluangat.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Maria Mendillo
Atan'nguyaq, Tuhagakhanut
Ilinniaqtuliqiyikkut Havakvik
867-975-5649
Info.edu@gov.nu.ca