Staff Directory

You are here

Ingilraat Initurliit Hanaqitjutighaanik

Kanatap Kavamanga Nunavut Kavamangalu havaqatigiiktut umuuna Ingilraat Initurliit Hanaqitjutikhaatigut (HPI) ikajuquplugit nunallaat Nunavutmi tammaqtailiquplugu akhuuqtavut una– ingilraangujut initurliit.

Nunavutim Ingilraangujut Initurliingit akhuurutauvaktut. Tunivakkaptigu tautuktuujariami pinahuarningalu qangarnitavut tuniquplutalu naunaiqtakhamik, nakururniq ihumagijaunirlu. Pipkaqtaatigut qangarnitavut ilitquhivutlu akhuuqtaujuniklu unipkaarutigijaujut. Ingilraangujut Initurlivut pipkaijurlu uvaptiknik atlanut nunanut qaitquitjutigijaujurlu inuknik atlanit nunaqaqtunik nunarjuami iliharumajut qangaraalungnivut pitquhiptikniklu.

Hapkuat initurliit ilitarijaujukhaujut, tammaqtailiqulugitlu, ahiruqtailiqulugitlu taimaatut tunijaaptikni tautuktuujakhavut qangaraaluknitamik, hivuliqtitukhamiklu Nunavutmiunut ublumi hivumuuqtitaugiami ilumuurutimik naunaitkutaujumiklu.

Qaritaujakut Pulaarvia: http://www.historicplaces.ca