ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Kavamatkut Nunavunmi uqariiyaqtut Qanurinirmik Qilamiurunmik - Iqalungni

ᐊᒃᑐᐸ 14, 2021

News Release

Kavamatkut Nunavunmi uqariiyaqtut Qanurinirmik Qilamiurunmik - Iqalungni

Iqaluit, Nunavut (October 14, 2021) – Kavamatkut Nunavunmi (GN) Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut (CGS) una Nan'ngariayuyuq Jeannie Ehaloak, ublumi uqariiqtuq Qanurinirmik Qilamiurunmik ataani Nunavunmi Qilamiurnikkut Munaridjutinun Maligaat atuliqtuq qilamik Iqalungni.

“Uqautiyumayatka inuit Nunavunmi, tapkualuat Iqalungni pidjutigiliqtaqqut una imaqtigut aghut”, uqaqtuq Minista Ehaloak. Uqaqatigihimaaqtaqqut Nunaa Iqaluit, Havagviat Aanniaqtailinirmun ukualu kanadami kavamatkut havaqatigiliqtaqqut piyaangini Iqalungmmiut piqariangini aulahimaaqtumik piyaarnirmun qayangnaitumik niuqagahamik imarmik.”

Una ihumaliurutit naunaiyaidjutaungituq qanuriniinun uvaluuniin anginirharmun qayangnautinik inungnun Iqalungni. Ihariagiyauyuq uqariinirmun qanurinirmik qilamiurunmik tadja qilamiuqlugit havauhiit piyariaqaqtut aularutilugit ikayuutighat aulahimaaqtumik aghuurutit munaridjutighat inuit inuuhiinun unalu igluqpaa nunaani Iqaluit. Una atuagahaq pipkainiaqtuq GNkunun piyaangini piyaghat ikayuutighat piinariaqaqlugit nunaanun Iqaluit inungnunlu.

Una tunihiniaqtuq GNkunun ilaliutihimayunik angirutinik munariyaangani tunilugillu piqutit GNkut havagviit kavamatkullu timiit ataani Qilamiunikkut Munaridjutit Maligaa.

Tadja, tamaita inuit Iqalungni aghuuqhayauyut maliklugit hapkua pitquidjutit ukualu aalat kavamatkut aanniaqtailinirmun maligahat uqautigiyaillu haffuma Nunallaami Aanniaqtailinikkut Havaktimin. Qanurinirmik

Qilamiurunmik qilamiuqlugit atulirniaqtut 14ni ubluni, hamanga Tattiarnaqhilirvia 14- 27, 2021mi. Una pitquidjut hulaqutingituq Inungnun Inuuhiinun Qilamiurunmun uqariiyaqtauyuq uqautigilugu qalagyuarniq COVID-19 aanniarut nunaqyuami.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Maurice Fontaine
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq Nunalingni
Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
mfontaine@gov.nu.ca