Havaktingit

You are here

Ilihaqtukhat Tatkiqhiutaa

Hivumuaqatigiit havagvia Havaktuliqiyikkutni ihuakhaivaqtaat inungnut ilihaivikhaanik Nunavut Kavamani havagtiinnut, amigaittutlu ilihaivikhat, ilihaqtakhait, naunaitkapkaqtitauvakhutik katimaplutik makpiraatigutlu atauhiinnaunggittunik ilihaqpakhutik. Nutaat ilihaqvikhat ilaliutihimaangginnaqtut tatkiqhiutaannut

Qanuqtun uuktuqniaqqik ilihaivikhamut

Uuktugiami ilihaqvikhanut ataani titirarhimayunik, naqillugu ilihagumayarnik naunaigiami qanurittuuyaakha ilihaqvikhaq.

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.

Ilihaqtakhanik ihumaqhaliurutiqaqqin?

Piinnariaqaqtavut ihumaqhaliurutittin pilagiakhaptingnik nakyuumik ikayuriami Nunavut Kavamangat havaktiit. Tuyurlugin ilihaqtakhanik ihumaluirutittit uvunga training@gov.nu.ca.

Kitkut Naunaiyaqtiniaqqat

Naunaigumaguvit apikkuutiqaguvitluunniit, hapkunanit naunaingginnarialrit: training@gov.nu.ca


Uuktuutit Titirqat


 

Course Start End Date Region Community Application Deadlinesort descending
Atugakhat Tunngavikhait Pinahuaruti Saptaipa 06, 2021 Tissaipa 16, 2021 Iqaluit Across Nunavut Niqiliqivik 06, 2021
Master’s-mun Naunaitkutikhaq uumunga Havaakhamun Atan’ngujaunirmun Saptaipa 14, 2021 Iitjirurvia 28, 2022 Qikiqtaaluk Across Nunavut Niqiliqivik 11, 2021
Inuit Hivuliqtikhanut Havakhanun Pivalliadjutikhat Ilihaqtakhat Saptaipa 20, 2021 Niqiliqivik 31, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Niqiliqivik 20, 2021
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Niqiliqivik 25, 2021 Niqiliqivik 25, 2021 Qikiqtaaluk Across Nunavut Niqiliqivik 23, 2021
Makimautiksat Inulramiit Inuuhiringnaqtumik Akhuqhainikkut Katimavikhanut Aulapkaijikhamik Ilihaidjutikhat Saptaipa 07, 2021 Saptaipa 30, 2021 Iqaluit Iqaluit Niqiliqivik 25, 2021
Excel Advanced Saptaipa 13, 2021 Aktuupa 01, 2021 Qikiqtaaluk Iqaluit Saptaipa 06, 2021
Ajuiqhajakhait Nutaat Atan'ngujat – MS Teams Saptaipa 15, 2021 Saptaipa 16, 2021 Kivalliq Across Nunavut Saptaipa 13, 2021
Ihuaqtut Titiqqiqinirmut Ajuittakhangit Iliharvikhat – MS Teams Saptaipa 16, 2021 Saptaipa 28, 2021 Qikiqtaaluk Across Nunavut Saptaipa 15, 2021
Pitquhikkut ilituqhaidjutit Pinahuarutit Saptaipa 29, 2021 Saptaipa 29, 2021 Kivalliq Rankin Inlet Saptaipa 27, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Saptaipa 28, 2021 Saptaipa 28, 2021 Kivalliq Rankin Inlet Saptaipa 27, 2021
Excel Intermediate Aktuupa 18, 2021 Nuvaipa 05, 2021 Qikiqtaaluk Iqaluit Aktuupa 11, 2021
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Aktuupa 13, 2021 Aktuupa 13, 2021 Qikiqtaaluk Igloolik Aktuupa 11, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Aktuupa 12, 2021 Aktuupa 12, 2021 Qikiqtaaluk Igloolik Aktuupa 11, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Aktuupa 26, 2021 Aktuupa 26, 2021 Iqaluit Iqaluit Aktuupa 25, 2021
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Aktuupa 27, 2021 Aktuupa 27, 2021 Iqaluit Iqaluit Aktuupa 25, 2021
ABC-ngit Atan'ngujaunirmik Aallanut – MS Teams Aktuupa 28, 2021 Aktuupa 29, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Aktuupa 27, 2021
Hviullinmi Iqiattiqijakhaiqtut: Piliurnirik nakuujumik havagvikhamik – MS Teams Nuvaipa 01, 2021 Nuvaipa 01, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Aktuupa 29, 2021
Taimailiuqtaaqtugun! Ajuiqhalutit Innikkut-Hapiruinirmik imaalu Hapirnaittumik Ajuiqtakharnik – MS Teams Nuvaipa 08, 2021 Nuvaipa 08, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Nuvaipa 05, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Nuvaipa 24, 2021 Nuvaipa 24, 2021 Qikiqtaaluk Igloolik Nuvaipa 23, 2021
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Nuvaipa 25, 2021 Nuvaipa 25, 2021 Qikiqtaaluk Igloolik Nuvaipa 23, 2021
Initqihugit Hunat: Inuup Pivallianirmun Maniqamiidjutit – MS Teamstigut Nuvaipa 26, 2021 Nuvaipa 26, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Nuvaipa 25, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Nuvaipa 30, 2021 Nuvaipa 30, 2021 Kivalliq Rankin Inlet Nuvaipa 26, 2021
Pitquhikkut ilituqhaidjutit Pinahuarutit Tissaipa 01, 2021 Tissaipa 01, 2021 Kivalliq Rankin Inlet Nuvaipa 26, 2021
Arnat Hivuliqtiunirmiklu: Aturlugit Hakuginngnitit Ajuittatitlu – MS Teams Tissaipa 02, 2021 Tissaipa 03, 2021 Kitikmeot Across Nunavut Tissaipa 01, 2021
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Tissaipa 10, 2021 Tissaipa 10, 2021 Iqaluit Iqaluit Tissaipa 08, 2021
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Tissaipa 09, 2021 Tissaipa 09, 2021 Iqaluit Iqaluit Tissaipa 08, 2021
Naunaitkunmik Aulapkainirmik Amihunik-Tigumiaqtiujunut Ihuidjutit & Havaqatigiiktut – MS Teams Januali 11, 2022 Januali 13, 2022 Kivalliq Across Nunavut Januali 10, 2022
Kiinaujaliqinikkut Upalungaijautikhat Havaguiqhimaliriamni – MS Teams Januali 18, 2022 Januali 18, 2022 Kivalliq Across Nunavut Januali 17, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Januali 26, 2022 Januali 26, 2022 Iqaluit Iqaluit Januali 24, 2022
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Januali 25, 2022 Januali 25, 2022 Iqaluit Iqaluit Januali 24, 2022
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Iitjirurvia 22, 2022 Iitjirurvia 22, 2022 Qikiqtaaluk Igloolik Iitjirurvia 21, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Iitjirurvia 23, 2022 Iitjirurvia 23, 2022 Qikiqtaaluk Igloolik Iitjirurvia 21, 2022
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq Maassi 03, 2022 Maassi 03, 2022 Kivalliq Rankin Inlet Maassi 01, 2022
Pitquhikkut ilituqhaidjutit Pinahuarutit Maassi 04, 2022 Maassi 04, 2022 Kivalliq Rankin Inlet Maassi 01, 2022
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Maassi 23, 2022 Maassi 23, 2022 Iqaluit Iqaluit Maassi 21, 2022
Havaktit Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Iqaluit Maassi 22, 2022 Maassi 22, 2022 Iqaluit Iqaluit Maassi 21, 2022
CSV