You are here

Ilihaqtukhat Tatkiqhiutaa

Hivumuaqatigiit havagvia Havaktuliqiyikkutni ihuakhaivaqtaat inungnut ilihaivikhaanik Nunavut Kavamani havagtiinnut, amigaittutlu ilihaivikhat, ilihaqtakhait, naunaitkapkaqtitauvakhutik katimaplutik makpiraatigutlu atauhiinnaunggittunik ilihaqpakhutik. Nutaat ilihaqvikhat ilaliutihimaangginnaqtut tatkiqhiutaannut

Qanuqtun uuktuqniaqqik ilihaivikhamut

Uuktugiami ilihaqvikhanut ataani titirarhimayunik, naqillugu ilihagumayarnik naunaigiami qanurittuuyaakha ilihaqvikhaq.

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.

Ilihaqtakhanik ihumaqhaliurutiqaqqin?

Piinnariaqaqtavut ihumaqhaliurutittin pilagiakhaptingnik nakyuumik ikayuriami Nunavut Kavamangat havaktiit. Tuyurlugin ilihaqtakhanik ihumaluirutittit uvunga training@gov.nu.ca.

Kitkut Naunaiyaqtiniaqqat

Naunaigumaguvit apikkuutiqaguvitluunniit, hapkunanit naunaingginnarialrit: training@gov.nu.ca


Uuktuutit Titirqat


 

Course Start End Date Region Community Application Deadline
Havaklugit Ihuaqtumik Havaqatigiit Iitjirurvia 09, 2023 Iitjirurvia 09, 2023 Kitikmeot Cambridge Bay Iitjirurvia 08, 2023
Microsoft Teamstigut Puqtunia 100 – Naittuq Ilihaidjut Iitjirurvia 13, 2023 Iitjirurvia 13, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 10, 2023
Ihumaliurhimayuq Havaktuliriyiitkut Ihumaliurniq – Havaktuliriniqmut Ayuirhayut Ilihaidjutit Iitjirurvia 21, 2023 Iitjirurvia 23, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 10, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun Iitjirurvia 13, 2023 Iitjirurvia 24, 2023 Kivalliq Across Nunavut Iitjirurvia 10, 2023
Uivitut Tugliq Uqauhiq (QARITAUJAKKUT) – Ilihalihaarutit Iitjirurvia 13, 2023 Maassi 01, 2023 Iqaluit Iqaluit Iitjirurvia 10, 2023
Microsoft Word – Naittuq Ajuiqhaidjutikhaq Iitjirurvia 14, 2023 Iitjirurvia 14, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 13, 2023
Atan’ngujaq Ikajuqtiujuq (Qaritaujakkut-Zoom-kut) Iitjirurvia 14, 2023 Iitjirurvia 17, 2023 Kivalliq Across Nunavut Iitjirurvia 13, 2023
Nunavut Pitquhiinik unalu Kavamaliqunikkullu (MS Teams-kut) Iitjirurvia 14, 2023 Iitjirurvia 17, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Iitjirurvia 13, 2023
Uivitut Tugliq Uqauhiq (QARITAUJAKKUT) – Ilihalingitunun Iitjirurvia 14, 2023 Maassi 02, 2023 Iqaluit Iqaluit Iitjirurvia 13, 2023
Inuuttiarnirnut Ilihautikhangit - Akiharnahuariangani Ajuqhautingit unalu Hivullirinahuariami ihumamikkut Aanniaqtailinirnut Havagvingmi iluani Iitjirurvia 15, 2023 Iitjirurvia 15, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 14, 2023
Microsoft Outlook – Naittuq Ilihaidjut Iitjirurvia 15, 2023 Iitjirurvia 15, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 14, 2023
3-HOUR KICKSTART Inuktitut Iitjirurvia 17, 2023 Iitjirurvia 20, 2023 Iqaluit Across Nunavut Iitjirurvia 16, 2023
Qanuriliurniq Ilihaidjutit Ajuiqhainikkut Havaktitihimaarniq Havaktinik Iniqtigijaangat Havagiaqaqtainik Iitjirurvia 21, 2023 Iitjirurvia 22, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Iitjirurvia 20, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Iitjirurvia 22, 2023 Iitjirurvia 22, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Iitjirurvia 21, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Qikiqtaaluk Iitjirurvia 23, 2023 Iitjirurvia 23, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Iitjirurvia 22, 2023
Tuhaqtipkainikkut Nakuutqijaujunik Havagutinik Pinahuaruti - MS Teamkut Maassi 07, 2023 Maassi 14, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Iitjirurvia 24, 2023
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Iitjirurvia 28, 2023 Iitjirurvia 28, 2023 Kivalliq Rankin Inlet Iitjirurvia 27, 2023
Ikaakningit unalu Pilluagakhanut Munaridjutikhat Iitjirurvia 28, 2023 Iitjirurvia 28, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 27, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun (inmik) Maassi 01, 2023 Maassi 03, 2023 Iqaluit Iqaluit Iitjirurvia 28, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun (inmik) Maassi 01, 2023 Maassi 03, 2023 Kivalliq Iqaluit Iitjirurvia 28, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 01, 2023 Maassi 01, 2023 Kivalliq Rankin Inlet Iitjirurvia 28, 2023
Uqautikkut Munaritjutikhaq (MS Teamstigut) Maassi 01, 2023 Maassi 03, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iitjirurvia 28, 2023
Uivitut Tugliq Uqauhiq (QARITAUJAKKUT) – Hivutunirmik Ilihalingitunun Maassi 06, 2023 Maassi 22, 2023 Iqaluit Iqaluit Maassi 03, 2023
Havaariraakpaktakhamun Pivallialiuqnikkut Iliharnirmun Ilihautikhaq Maassi 07, 2023 Maassi 15, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 06, 2023
Arnanun Hivuliqtiujunun Ajuiqhaidjutikhaq: Atan’ngujalluanun Nuutigianganik Hivuliqtikharnik Maassi 08, 2023 Maassi 10, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 07, 2023
Aalatqinik Hanaqidjutikhangit Havakvikmi: Ilihaihimaarlutik Ilitugidjutikharnik (MS Teamstigut) Maassi 08, 2023 Maassi 09, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Maassi 07, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun Maassi 13, 2023 Saptaipa 23, 2022 Kivalliq Across Nunavut Maassi 10, 2023
Kiinaujaliqinirmut unalu Maniliqinirmut Munariniq – Havaktuliritkut Ajuiqhajut ilihaidjutingit Maassi 21, 2023 Maassi 23, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 10, 2023
Munariplugit Avatiini Pitquhingit Maassi 14, 2023 Maassi 14, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 13, 2023
Havagvik 365: Ikajuutighat Inuup Iliturivallianirmun Havaqatigiingnirmunlu Ilihaidjutit (MS Teamstigut) Maassi 14, 2023 Maassi 17, 2023 Qikiqtaaluk Across Nunavut Maassi 13, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun (inmik) Maassi 14, 2023 Maassi 16, 2023 Kivalliq Rankin Inlet Maassi 13, 2023
Havaktiit Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Maassi 16, 2023 Maassi 16, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Maassi 15, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhait Iliharutikhanun - Kitikmeot Maassi 17, 2023 Maassi 17, 2023 Kitikmeot Across Nunavut Maassi 16, 2023
3-HOUR KICKSTART Inuktitut Maassi 17, 2023 Maassi 20, 2023 Iqaluit Across Nunavut Maassi 16, 2023
Kangiqhidjuti Nunavunmi Angirutaanun Maassi 20, 2023 Maassi 31, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 17, 2023
Atuqhuni Ihuaqtunik Ihumaliurutikhanik Ajuiqttiakhimajaingit Havagvingmi Maassi 22, 2023 Maassi 23, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 21, 2023
Kiinaujaliqinikkut Upalungaijautikhat Havaguiqhimaliriami (ZOOM) Maassi 22, 2023 Maassi 22, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 21, 2023
Havaktit kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 23, 2023 Maassi 23, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 22, 2023
Pitquhikkut Kangiqhittiarutikhat Iliharutikhaq - Kivalliq Maassi 24, 2023 Maassi 24, 2023 Kivalliq Across Nunavut Maassi 23, 2023
Ihuarjumirutikharnik Ihumattiarnikkut Maassi 28, 2023 Maassi 28, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 27, 2023
Havaami Inuuhirittiarnikkut Aanniqtailinikkut – HR-kut Ajuiqharnikkut Iliharutikhat Iipu 11, 2023 Iipu 13, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Maassi 31, 2023
Ayuiqhautikharnik Pivalliadjutikharnik - tamna Havaktuliqiyitkut Ayuiqhautikharnik Ilihairutikhaq mii 02, 2023 mii 04, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Iipu 21, 2023
Pangnaijagiikhimayut Akiliuhiakhat - Havaktuliqinikkut Ajuiqharnikkut Ilihairutikhaq mii 16, 2023 mii 18, 2023 Across Nunavut Across Nunavut mii 05, 2023
Havagvigyuat Havaqatigiikhutik – HRkut Ilihaidjutait ilihaidjutit Immaktirvia 13, 2023 Immaktirvia 15, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Immaktirvia 02, 2023
Havakviup Pitquhinga – Havaktuliriniqmut Ayuirhayut Ilihaidjutit Julai 18, 2023 Julai 20, 2023 Across Nunavut Across Nunavut Julai 07, 2023
CSV