Havaktingit

You are here

Tiguarnikkut

Nunavut Kavamat munariyalgit tiguarutinik.  Tiguarutit maligaqaqtut Nunavunmit, Kanadamin, pitjutiqaqqallu hilaryuamin maliganin.

 

Nunavut Apirhuiyit titiraqpaktait Nunaqaqqaaqtuni Pitquhikkut Tiguaqniit ataani uvani Nunaqaqqaaqtuni Pitquhikkut Tiguaqnikkut Ilitarinikkut Maligaqmi.  Atiliuqniq imaittumut tiguaqnirmut piliuqtauhimayuq uvuuna Pitquhikkut Tiguaqnikkut Kamisinamit nunallaarni.

 

 

Uqaqatiginikkut Ilitturipkaitjutit

Ikayurutighanik ilitturipkaitjutighaniklu, uqaqatigilugu Nunallaami Inuliqiyi nunangni.

Uqaqatigiluguluunniit Tiguaqnikkut Ayuittuq.

 

Hivayaut: 867-975-5781 Kayumiktukkut: 867-975-5722

 

Tiguaqnikkut Ayuittuq

Havakvia Qatan’ngutiliqiyitkut

Nunavut Kavamanga

Titiqqiqiviata Qiuqutaa 1000, Nayugaa 1000

Iqaluit, Nunavut

X0A 0H0

Hivayaut: 867-975-5781

Kayumiktukkut: 867-975-5722