Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamatkut Qikiqtaalukmi Ironmik Uyaraqhiuqtiuyunik atiqtuivakhimayut Naunaitkutikharnik Ilitugidjutikharnik

Iipu 02, 2019

Tuhaqtitauyukhat

Nunavut Kavamatkut Qikiqtaalukmi Ironmik Uyaraqhiuqtiuyunik atiqtuivakhimayut Naunaitkutikharnik Ilitugidjutikharnik

Iqaluit, Nunavut (Qitiqqautiyuq 2, 2019) – Ministangit Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkunullu, David Akeeagok unalu Brian Penney, Angiyuqaanguyuq CEOnguyuqlu talvani Qikiqtaaluk Ironmik Uyaraqhiuqtiuyunik ublumi atiqtuivakhimayut Naunaitkutikharnik Ilitugidjutikharnik (MOU) amigairyumigianganik Inuit havaktukharnik talvani Mary Rivermi Uyaraqhuiqtunik Nayugaani.

Tamna Naunaitkutikharnik Ilitagidjutikharnguliqtuq ihumaginiqaqtun hitamanik piumaluaqtainik nayugaini havaqatigiiktukharnik-ikikliyumirutikharnik avaliqidjutingnik havaktukharnik; pivallaidjutikharnik havaktukharnik ayuiqhaqtukharniklu pidjutingnik; nunalaani inuuhirinikkut ilihairutikharnik; unalu iglukharnik ingilradjutiliqiyuniklu.

“Nunavut Kavamangit (GN) itquumayut pivalliaqariami nappaktirinirmun maniliurnirmunlu nakuuyumik hivunikhainnik inuutivut, nunallaavut, nunakputlu,” uqallaktuq Minista Akeeagok. “Una Tamna Naunaitkutikharnik Ilitagidjutikharnguliqtuq naunairutiqarniaqtun taima Mary Rivernguyuq aulahimaarniaqtuq tuniyaangat hivutunirmik pidjutikharnik Nunavunmiunun Inungnun.”

“Tamna atiliurniq uminga Naunaitkutikharnik Ilitagidjutikharnguliqtuqatuquyauyuq naunairutikharnik hakugiktumik iliqatigiiktukharnik tapkuninga akungani Qikiqtaalukkut Nunavut Kavamatkungitlu,” uqallaktuq Brian Penney, angiyuqaanguyuq CEOnguyurlu talvani Qikiqtaalukmi. “Tamna Naunaitkutikharnik Ilitagidjutikharnguliqtuq tunihimaarniaqtuq hanaqidjutikharnik naunaitkutingnik aulahimaarniaqtunlu havaqatigiiktukharnik, qiniqhimaaqtilunun hivunikharnik pivalliadjutikharnik talvani Mary Rivermi, kiluutailugit ihagianaitkutikharnik aulayukharnik talvuuna pidjutikharnik tamainun Nunavunmiunun.”

Tamna angirutikhaq ikayuutiginiaqtunq Nunavut Kavamatkut Qikiqtaalukkutlu hanaqidjutikharnik iliqatigiiktukharnik havakhimaaqtakharnik atuquyaangat munadijtuikharnik maniliurutikharnik pivalliadjutingnik.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Matthew Illaszewicz
Atannguyaq, Tuhaqtidjutinun
Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
Nunavut Kavamanga
867 975-7818
867 222-0122
Millaszewicz@gov.nu.ca

Jason Leite
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Qikiqtaalukmi Ironmik Uyaraqhiuqtiuyunik
416 364-8820 x5032
416 529-2624
Jason.Leite@Baffinland.com