Havaktingit

You are here

Nunavunmi Uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik Havaakharnik (NPP) Uuktuutit

mii 12, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Nunavunmi Uyaraqhiuqtuliqidjutikharnik Havaakharnik (NPP) Uuktuutit

Uyararhiuqtiuvit? Qiniqhiayumavakpitluunniit aalanik uyaqqanik?

Havagviat Pivalliayuliqijikkut Ingilrayuliqiyitkullu (EDT) piliqtut uuktuutinik haffumunga Nunavunmi Uyarakhiurnikkut Pinahuarutinun. Pittaalaqittaagungnaqhiyutin $8000 tausin taalamik ikayuutikhaq akiliuhiakhanun, tamayanun hunanunlu.

Pittaaqtukhat uuktuqtut imaitughat:

  • Nunavunmiutauyukhaq;
  • 18 nik ukiuqaqtukhaq avatqumayumikluuniin;
  • piqaqluni uyarakhiungnikkut atuqhimayaminik iniqtiqhimalugiluuniin ilituqhaidjutit hapkununga Uyarakhiungnikkut ilihaidjutainik.

Umikvikhaa uukturiangani Qiqaiyaqluarvia 28, 2020.

Kangiqhittiarumaguvin, hivayaqlugu 1-888-975-5999, qaritauyakkut edt@gov.nu.ca pulaaqluguluuniin www.gov.nu.ca/edt. Takuyaqtuinnariaqaqtahilu aviktungniini EDTkut hamalatkutluunniit ikayuqtauyumaguvin.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Lewis Falkiner MacKay
Aulapkaiyi, Atugakhanun,Upalungaijainiq Tuhagakhanullu
Timinga Maniliugutit Pivaliayuligiyit Auladjutitlu
867-975-7878
lmackay@gov.nu.ca