Havaktingit

You are here

Tukhiqtun Uuktuutikhaq Aqutunik Naunaitkutingnik, Qiniqhiadjutikharnik Ayukhautigivakhimayinik Iniqhimayunik Titiqat