Havaktingit

You are here

Naittut Uyarakhiurniqmut Nunavunmi 2014

Naittut Uyarakhiurniqmut Nunavunmi iluittuq makpiraaq naunaiqtaa tamaita angiyut uyarakhiurniqmut pipyut havaakhauhit nunavunmi. Piqaqtuqlu nunauyaq.

Tamarmik titiqqat takuinnarialik hamani.