Havaktingit

You are here

Ilitarijauhimajut Uqauhiit

 

Ilitarijauhimajuq Uqauhiit munarijaliit ikajurnikkut tamainnik Nunavut Kavamatkut havakviinnik piviinniklu tunihinikkut hulitjutighanik kitkunnut ukunani Nunavutip ilitarijauhimajuni uqauhiinni, tunihivakhuni ikajurutinik atuqtipkailinikkut Inuit uqauhianik havaknikkut uqauhiuluni kavamatkunni.

Ilitarijauhimajut Uqauhiit tunihivaktullu numiktarutinik ukunuuna Numiktarvikkut Kugluktumi Igloolikmilu, aulapkaijullu uqauhikkut hulitjutinik ataani pitquitjutainni Kanada-Nunavut Kituni Angirutimi ukunani Aghuurhainikkut Uiuititut ukunanilu Inuit Uqauhiinni.

Taimaalu, Ilitarijauhimajut Uqauhiit hivulliuqtut havagutinik aghuurhainikkut aturnikkut Nunavutip ilitarijauhimajuni uqauhini taapkunuuna kaffini havagutini, imaatut nunallaani-tunngaviqaqtuni aittutinik tunihiniknilu ukununga Inuit Uiuititunlu uqauhiinni aghuurhainiinni, tammaqtailinirni aularaanginnarninginnilu, Asuilaakaallallu piniarhimatjutini.

 

 

 

 

 

Implementation of the Official Language Act

 

Ilitarijauhimaujnut Uqauhinut Hulijutinunlu Havakvik

Aulapkaiji Ilitarijauhimaujnut Uqauhinut
Allison Seguin
Hivajaut: (867) 975-5549
Qaritaujakun: aseguin@gov.nu.ca