Havaktingit

You are here

Qilaut 2018

Qiluat 2014  Qiluat 2015  Qiluat 2016  Qiluat 2017 

2018 Qilaut

Naunaidjutikkut nungunningani Uqauhirmut Quviahuutiqarnitmi, Havakviata Pitquhiliqiyikut anipkailiqtuq uuminnga 2017 Qilaut katitiqhimayunik atuutinik.

Qilaut Nunavutim ukiunganik Inuktut titiraqhimaaqtun ingngiurutingnik akimanahuarut, unalu aulavakhimayuq havaktauvakhimayuq quviahuutikharnik Nunavutim quviagiyauyunik Inuktut atuqtuuyanik tautuminaqtunik, atuqhimaarniqlu Inuktut ubluq tamaat. Uvani ukium ihumagiyauniaqtuq taima “Inulramiit Ingngiurutingit.” 

2017 Qilaut Atuutiliuqnikkut Akitaqutinun akimayut!

Nutaaq! Qilaut 2017 akimayut huqullaarutit inulrammiinnin