Havaktingit

You are here

Qilaut 2017

Qilaut 2014 | Qilaut 2015Qilaut 2016 | Qilaut 

 

Nutaaq Ahittiyuk! QILAUT 2017 INUKTUT ATUUTINIK MALIKTAKHAT 

 

Qilaut 2016 Akimajut Nutaqqanun atuutit!

 

Uqausirmut Quviahuutiqarniq

Iidjiruruviami Uqausirmut Quviahuutiqarniq - Inuktut Uqauhititigun Tatqikhiutit, talvuuna Nunavunmiunun quviahuutikharnik Inuit uqauhirnik pitquhigiyaingitlu avatingni nunaptingni. Ilaulusi uumani ukiungani quviahuutikhainut uqaqlutik, ilihailutik, ilihaqlutiklu Inuktu!

Havagviat Pitquhiliqiyikkut Iqalungni quviahuutigiliqtun aulaqtigutaanga tapfuminga Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2017 – Uqauhiliqinikkut Tatqikhiutinga – taima atuqhutik aryiqtangayuq Inuit Titirauhingit naqitautingit ilupaangit tigumiaqhutiklu Inuugatta naunaitkut, naunairutiqaqtuq imaa"Inuinauyugut inuuhimaaqtugutlu." Ilaqatigiiklugit Pitqhiliqiyiikut quviahuutigiliqtun Uqauhikkut Tatqikhiutingit ilaulukaaklutiklu uvani ukiumni ihumagiluaqtangit, Unipkaangit – Inuit unipkaangutiit.