You are here

Inirniriit Pinahuarutit

Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq allatqiinik pinahuarutit havaaniklu ikajuriami ihariagijaujut inirnikhainut inuulramiitlu atuqtiliquplugit kingitqiamik atuqtakhainnik uqaqatigiiniq inuulramiinit inirnikhainitlu. Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq ikajuutinik piliurningani inirnikhait katimajiingit. Nunallaat pinahuarutit havaktingit havaqatigiikpaktut inirnikhainut naunaijairiamikni ilihimaningit inuit ilumuurutingit ilitquhingitlu tammaqtailiquplugitlu una ilihimaningit ikajuutaugiami hivunikhait piquhikhait.

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
In Iqaluit: 1-867-975-5519 or 1-867-975-5516

Elders's Support Line 1-866-684-5056

 

Aulapkaijiluaq Iningnikharunun Inulramiinulu

Leo Tulugarjuk (Iningirtituk)
Hivajaut: (867) 934-2032
Qaritaujakun: LTulugarjuk@gov.nu.ca