Havaktingit

You are here

Havakvikkutt

Havakvikkutt

Pitquhiliqiyikkut piliuqpagait havaarivlugillu atugakhat, ilihaidjutikhat havaktauvaktullu pihimayut hakugikhiyuuminahgittugu pitquhiit, uqahuhiit ilitquhiillu tamainnut Nunavunmiutanut. Pitquhiliqiyikkut havaqatigivagait inuit ukuallu Nunavut Kavamangat ataniqarviqaqhutik Iqalungni, aviktuqhimayunilu nunani havagviinni tahapkunani Qamanittuaq, Iglulik, Kugluktuk-milu.

Pitquhiliqiyikkut hivuliqtiuvaktut kangiqhipkaidjutigivlugit Inuit Qaujimajatuqangit atuqpagait havakpaktunit; ayuiqhaidjutigilugu atuqtaunikkut Inuit uqauhianut nunami; kangiqhipkailutik pivagianginni titiqqanik Nunavunmi ilitariyauyhimayunut uqauhiinni; ihuaqhiyuumilugit inungnut taiguarviit Nunavunmi; ikayuqlugit maniliuyuittut, nunallaamiutat inuit havagviit atuqpaktunik pitquhirmik, uqauhirmik ilitquhiiniklu uqaqatigiiktithimmaaqlugit Inirniqhaat, inulrammiit kavamatkullu. uukturvighanik nunallaani, aghuurharhugillu aularaanginnaqtunik uqaqagi