You are here

Havakvikkut

Pitquhiliqijikkut piliuqtauhimavaktuq tunijaami hivulliurutighanik iluani Nunavut Kavamatkunni pivallialiurnikkut atuqtipkailirnikkullu maligaghani hulitjutighanilu turaarniqaqtut hakugigharnikkkut pitquhinik, uqauhinik, inuutjutiniklu ukuningalu timikkut aullariknirniinnik Nunavunmiutani. Havagutigijait kitkut Nunavut Kavamatkullu atanngujaqarviqarhutik Iqalungni, Qamanittuami, Iglulikmi, Kugluktukmilu.

Pitquhiliqijitkut pihungujaaq havagumania uvuuna: tunihiluni hivulliurutinik iluani kavamatkunni talvuuna aghuurnitigut Inuit Nuatqaqtigiinikkut Uppirijainni talvuunga atuqtipkailirnikkut Inuit Qaujimayatuqangit pitjutinik havaknirnit; aghuurlugu aturniaq Inuit uqauhianik havakvikni tamaanilu nunaptikni; aghuurlugu pinia ilitturipkaitjutighanut ukunanilu aturutighani hunanik ukunani Nunavutip ilitarijauhimajuni uqauhiinni tamainni nunallaani; pimmarigharhugit makpiraaliqarviit tamaani Nunavunmi; ikajurhugit maniliurniarhimangittut, nunallaani inuit timiqutillu ukunani pitquhikkut, uqauhikkut itquhikkullu hulitjutainni; aghuurharhugit aanniarnainnikkut inuuhirnik taimaatut ikajurnikkut ulapqinikkut ukuningalu nunalingni ikairhainikkut uukturvighanik nunallaani, aghuurharhugillu aularaanginnaqtunik uqaqagiiknirnik Inirnighani inulrammiinnilu kavamatkunnilu. 

Pitquhiliqijikkut

Nutaaq! Inuinnarnik Havaktiliriniq ihumaliurutinga 2023-mut