Havaktingit

You are here

Tukhulaurutit Tukhiutinun – Ikajuutinik Aituutiniklu ukiungani 2021-2022

Nuvaipa 12, 2020

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Tukhulaurutit Tukhiutinun – Ikajuutinik Aituutiniklu ukiungani 2021-2022

Pitquhiliqiyitkut tadja piliqtut uuktuutinik havaaghanun tapkua aghuuqhaiyunun, munaridjutikhanun, tamaqtailinirmun uvalu utiqtinahuarnirmun pitquhiq, uqauhiq, hulilukaarniq ingilraanin Nunavunmi.

Nunallaanun-pihimayut, maniliungitut katimayiit, haamlat kuapaliisiit uvaluuniin attautit qiniqhiayut havaaghatigut ikayuutikhanik uuktuinarialgit tuniyauyaamingnik manikhamingnik hapkunuuna pinahuarutikkut kituni:

• Ilitquhiinut havaghat – tammaqtailivlugit pitquhirmi ilitquhikhat.
• Iningnikhat inulramiilu pinahuarutait – ikayuutikhat hulilukaarutinik ilauqatigiblugit Iningnikhat inulramiillu.
• Inuit Qaujimajatuqangit – pihimalugu Inuit Inuuqatigiingnikkut Akhuurutigiyangit.
• Ilitarijauhimajut Uqauhingit – Uqauhinut akhuuqhaidjutit, munarivlugit tammaqtailivlugillut.

Kangiqhidjutit piinarialgit havagviup qaritauyaliqiviani. Apiqhuutikhaqaruvin ikajuqtaujumaguvin iniqtingnikkut uuktuutit, hivajarlugu:

Aittuuhiat Ikajuutikhallu
Havagviat Pitquhiliqijikkut
P.O. Box 1000, Station 800, Iqaluit, NU X0A 0H0
1-866-934-2035 unaluuniit 867-975-5519
chfunds@gov.nu.ca

Uukturluhi ublumi! Umigvikhanga Ubluqtuhirvia 31, 2021mi, 5mungaqan. EST.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Michael Salomonie
Atan'ngujaq, Tuhagakhanut
Havagviat Pitquhiliqijikkut
867-975-5526
MSalomonie@gov.nu.ca