Havaktingit

You are here

Qilaut huqullaarutikhaliuqnikkut akittaquti: 2019 tujuutit

Julai 25, 2019


Kavamatkunnin Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Qilaut huqullaarutikhaliuqnikkut akittaquti: 2019 tujuutit


Piniarhimavin huqullaarutikhaliuqnirnun? Pijumavin huqullaarutikhaliuqhimajan ilaujaangani Nunavutip pitquhikkun itquhianun? Pitquhiliqijikkut Havagvia tadja piliqtun tujuutinik piliungaqhimaittunik Inuktut atuujarutikhanik, ilaujun uvani 2019mi pidjutaani Qilaut huqullaarutikhaliuqnikkut akittaqutimi! Uumani ukiumi, qanurittukhaujuq imaatun Ilagiiktuni Ilannariillu//Ilannariit Piqanniriillu.

Qilaut quviahuutigijaa Nunavutip aulammariktuq Inuktut huqullaarutait Nunavunmiullu tunihijun aulammaringnirmun hakugiknirmullu Inuit pitquhianun titirarnikkut atuqnikkullu huqulaarutinik Inuktut.

Ilaujun akimajaaqtun maniknik taktakhanik: $5,000 hivulliqpaaq taktakhaq, $2,500 tukliq taktakhaq, unalu $1,500 pingahuanun taktakhaq. Akimajun tunijauhimajun nipiliuqtauniaqtun ajuittunin imaalu katitiqhimajun huqullaarutin tuniqhaktauniaqtun February 2020mi, talvani Uqauhirmut Quviahuutiqarnirmi, Nunavutip ukiuq tamaat aliahuuta Inuktut uvanilu Inuit pitquhiani.

Akittaqutimun maligutikhanun aallanik kangiqhidjutikhanik mighaagun Qilaut 2019, takulugu una www.ch.gov.nu.ca. Umikvikhaa tujuriami huqullaarutikhanik una October 11, 2019.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:
Michael Salomonie
Tuhaqtakhanun Atanngujaq
Pitquhiliqijikkut Havavia
867-975-5526
msalomonie@gov.nu.ca

 

ᐱᕙᓪ ᓕᐊᔪ ᑦ ᑐᓴ ᒐ ᒃ ᓴ ᙳᖅᑎᑕᐅᔪ ᑦ ᐱᔭ ᐅᔪ ᓐ ᓇᖃᑦ ᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃ ᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪ ᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐃᓄᐃᓐ ᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪ ᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtakhat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.
Tuhaqtipkaijiit