Havaktingit

You are here

Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2020

“Uumani ukiumi qanurittumik aliahuutigijaa pitjuti attiqtuinikkut; hakugiktuq naunaitkutit kinauniptikni inuupluta inuuqatigiikhutalu,” uqaqtuq Minista Uqauhinun, David Joanasie. “Tuniutihimavaktun qanga taimaa kinguliriiktunin, Inuinnait atiit ipkaqpaktaatigun ilaruhiptingni nunallaaptingnilu, huli pihimaplugu inuuhimajunik ilitturihimanikkut hivulliptiknik, pitquhiptiknik uqauhiptikniklu aulahimmaarutaanik hakugiktumiklu.”

Nunavut aajjikiikniqangittuq aallangajuqlu uqauhikkut nuna Kanadami. Uqauhirmut Quviahuutiqarniq ukiuq tamaat aliahuutaujuq anginiqarniani, hivuliptingnin aallakkiikniqarnikkullu Inuktut nunaptikni.

Aullaqtiqluni Februarymi, Pitquhiliqijikkut Havagvia akhuuhainiaqtuq hulijakhamik tunihilunilu aallakkiiknik taiguarnikkut titirarnikkullu aturutikhanik Inuit atiinni attiqtuinikkullu pitquhiinni, ilaujuqlu tunihinia nutaami Qilaut CDmik akhuuhaijun ilagiiknirnik pitjutiqatigiiknirniklu.

Nunavunmiut uuktuqujaujun akhuuqhainikkut Inuktut uumani ukiumi atuqlugu upluq tamaat, tuniuqhautilutik unipkaanik attiqtuinikkut ajuiqharnikkullu, ilaulunilu uqaqatigiigutini qaraitaujakkuurutini atuqlugu una #Inuktuuqta.