You are here

Pitquhiliqijit

Pitquhiliqijit havaarijangit imunarinirmut, tammaqtailinirmut, kangikhipkainirmut ikajuqlutiklu atuqtaujaangani pitquhirmik naguukpiaktumik Nunavunmi. Ukuat pinahuaqtangit pivagait pivallianirmut havakhugillu ingilraangnitaliqinirmut, attiqtuinirmut nunanik, tutquumaviit, utuqqanik tutquumavingit taiguakviinnullu atuqtakhat, havaktaujakhat havaktaujullu. Pitquhiliqijit munarivagait taiguakviinnut havaktangit Nunavunmiutanut, tunihivlutik ikajuutikhanik aittuhiakhaniklu ikajuqhugit nunallaaniitut ilitquhiinut hanaqitjutait, ikajuutigivlugillu angiklivalliatjutikhat pivalliatjutikhallu ukununga Nunavutip hanaugaliujuktut nunallaangat.

 

 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
In Iqaluit: 1-867-975-5519 or 1-867-975-5516

Pitquhiliqijikut

Aulapkaijingukainnatun Pitquhiliqutini
Caroline Ipeelie
Hivajaut: (867) 975 5505
Qaritaujakuni: CIpeelie1@gov.nu.ca

 

HULILUKAARUTIGIYAKHAT