Havaktingit

You are here

Inuit Qaujimajatuqangit

Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia malruknik havakviqaqtut. Una Inuit Qaujimajatuqangit Havakvia havaarijangit pivalliatjutigijangit Inuit Qaujimajatuqangit ukuatlu Inuit Nuatqatigiittiarniit hanaqitjutikhat kavamatkuni, ikajuqpakhutik aulatjutinut ukununga Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit, katimapkaitjutigivlugillu amihunit havakviujunit ilaujut Tuttarviit Katimajiit.

 

Inuit Qaujimajatuqangit Katimajiit 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun:
Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqalutni: 1-867-975-5500

 

Inuit Qaujimajatuqakut

Aulapkaiji Inuit Qaujimajatuqangit
Gideonie Joamie
Hivajautikkut: (867) 975-5505
Qaritaujakkut titiraqvia: gjoamie@gov.nu.ca
Website: www.ch.gov.nu.ca