Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Iningnikharunun Inulramiinulu

Inirniqhat Inulrammiit havaarijangit havaktaujakhat ikajuutigijangit Inirniqhat inulrammiitlu tamainni Nunavunmi. Havaktaujakhanut hulilukaarutit ukuat ajuiqhautijut katimajunut tunihivlutiklu ikajuutikhanik aittuuhiakhaniklu ikajuutigivlugit nunallaami ittunut Inirniqhat inulrammiit havaktaujakhat, ukuatlu inirniqhat inulrammiit katimajiit. Unalu, una havaktaujakhaq tunihiotjutaa ikajuutikhanik nipiliunirmut ukuninga Inuit uqauhinginnut kkingulliagut naunaitkutaa pitquhirmingnilu pihiit.

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimayununlu uktuutiinnun:

Akiittuq: 1-866-934-2035
Iqaluit: 1-867-979-5500

 

Inirniriit ikajutaujarialiit 1-866-684-5056

Iningnikharunun Inulramiinuluit

Aulapkaijiluaq Iningnikharunun Inulramiinulu

Leo Tulugarjuk
Hivajaut: (867) 934-2032
Qaritaujakun: LTulugarjuk@gov.nu.ca