You are here

Uuktuquiyut uukturumayunut – Aittuutikhat Ikayuutikhallu, Ulapqinikkut Hulilukaarutikhanullu Havagvia

Tissaipa 14, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Uuktuquiyut uukturumayunut – Aittuutikhat Ikayuutikhallu, Ulapqinikkut Hulilukaarutikhanullu Havagvia

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqaqtikkut – Ulapqinikkut Hulilukaarutikhanullu Havagvia piliqtut uuktuutinik tapkua ikayuqtut upalungaiyainirmik tunihinirmiklu Ulapqidjutinik, Iqaiyangnikkut Hulidjutit Ulapkidjutinunlu pinahuarutinun haffumunga 2022-23 maniliqinirmut ukiungani.

Uuktuqtaaqtut uukturahuat Nunavunmi Haamlangini Nunavunmilu maniliungitut katimayiit nakuuyumik pidjutiqaqtut Maligatigut atiliuqhimayut.

Kangiqhitiarumaguvin qanuqtut piyaangani Aittuuhiat Ikajuutillui pinahuarutait, hivayaqlugit akiitukkut 1-888-765-5506 titiraqlugitluuniit qaritauyakkut hamunga sportandrecreationgrants@gov.nu.ca.

Umikvikhaa uukturiami una Iidjirurvia 14, 2022.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyaqhaq:

Aramide (Lola) Owoaje
Atan’nguyaq, Atugaqhanut Maligaqhanutlu
Nunalingni Kavamatkunnilu Piviqhaqautikkut
867-975-5354
AOwoaje2@GOV.NU.CA