You are here

Russiangmiutat qagiuryuarnik ikianun aulatitivakhimayut qariungitlu mitarvikhait ayungnautitiniaqtun hanigainun

Niqiliqivik 28, 2019

Inuit Ikayuqtiit Tuhaqtitaghait

 

Russiangmiutat qagiuryuarnik ikianun aulatitivakhimayut qariungitlu mitarvikhait ayungnautitiniaqtun hanigainun

Nunavut Kavamangit (GN) uqautauvakhimayut taima nanmniqaqtunik qagiuryuangit aulatitiniaqtun ikianun 9:45mi ublaami Tallimiut, Niqiliqivik 30mi, 2019mi talvanga Plesetsk Cosmodromemi Tunnganirmiitunik Russiami. Aullaqtitidjutaanit iyukkararniarunaqhiyut piyurlavalungnik qulaagut hikuilruqarniinut akkungangnirmi Qikiqtaalukmi Ellesmere Islandmi hamanillu Greenlandmi.

Ihumagiyauyurlu piyurlavaluit katagarniarunaqhiyut ahianut Kanadami avikturnianit tariurmut qayangnaitqiyauyurluguuk tamammunga katagarumik. Qayangnaittut pidjutaulimaittullu nunalaanun,avatiptingnullu uumayunutluuniit katagalaarvianut hanigainun.

Qayagivikharnik, GNkut hivayarniaqtait Kavamangit Kanatami unalu pilimaittunaqhiyurluuniit, ahirrurniit iyukkaqqata, havaqatigiikhunguyut tuhaqtitilutik inungnik ailugillu iqakukhat. Nunavunmi Amigaqhuutiliqiyunik Munagidjutikharnik havagviat munagihimaarniatait qanuriiuqtauhimayut uvani tunihimaarniaqtunlu naunairutikharnik pigiaqarumik.

 

###

 

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca