Havaktingit

You are here

Qayangnaitumik aulaagiangani nunami!

Iipu 18, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qayangnaitumik aulaagiangani nunami!

Aulagahuaqin nunamun? Nunavut Kavamangit itqaumatquyait Nunavunmiunun atuqlugit qayangnairutikharnik atuqtakharnik:

  • Aulaarutiqaqlutit tuhaqtidjunmik qilamiungnikkut tuhaqtidjunmik uvaluuniin GPSmik. Atiliuqlutit atuqtaghangnik akiitumik NAUNAITKUTIKHAT (SPOT-mik) taivagait Hamlatkunit, umayuliqiyitkuni, anguniaqtuliqiyitkunilu havagviini.
  • Naghaqlutit ulamniriitkunmik uvalu nunauyamik pangnatighat GPS ihuanginakhangman. Ayuiqhaqhimalugit.
  • Aulaaqatiqainaqlutit uvaluuniin aulaaqatigiingnun.
  • Uqallautivaklugit ilatit ilanatlu humungauyaakhangnik qakugulu utirniaqtutin.
  • Pangnaiyariiqlutit 72nik ikaangninik nunamiidjutihamun. Ughughagiaklutit, niqinik, anuraanik uvalu tupingmiidjutikhanik, utiryainaraluaqtilutit.

Hivayariaqarupkit qiniqhiayit taimaali kinali utingitpat, hivayaqlugit Qilamiungnikkut hivayaqviat uvani 1-800-693-1666.

Naluqhitkuvin, aulaalimaiguvitluuniit amigakhuutiqaguvinluuniit nunamiitilutin, itqaumalutin:

  • Qimaktailugit tamayatit aullaqatillu. Aulaaruiqlutit.
  • Naqitlugu “Help” uvani SPOT-ni nalvaaqhiutikharni aulalimaiguvit naluqhitkuvinluuniit.
  • Naqitlugu "911" talvani SPOT-ni nalvaaqhiutikharni taima ayungnautiqaqyuaqan.

Ayuittullu anguniaqtiit ikayuqtaugiaqaqtut. Pangnaiyaqhimainaqlutit hivuani utiriangni nakuuyumik.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Nasra Esak
Tuhaqtidjutinun Ayuittiaqhimayuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Kavamatkut Nunavunmi
867-975-5342
nesak@gov.nu.ca