Havaktingit

You are here

Nunavunmiun nunallaat ikayuqtauniaqtut haffumanga kanatami Gaasiliitigut Taksianin Manik tuyuqtauyuq

Niqiliqivik 21, 2017

Tuhaqtidjutikhaq

Nunavunmiun nunallaat ikayuqtauniaqtut haffumanga kanatami Gaasiliitigut Taksianin Manik tuyuqtauyuq
Hivuliq malguk iliugaqtauyuk tuyuqtauyuk ikayuutighaq nunamingni aulapkaidjutighanun hivuliuyunik

Niqiliqivik 21, 2017 ... Iqalungnun, Nunavunmi ...Igluqpinikkut Kanata

Nutaaq uvalu nutanguqhimayuq-ublumimun nunallaat aulapkainikkut ikayuutauyuq atadjutighaat inuit havaaghanun uvalu tunihiyuq piyaaqniqmun haffumunga nakuutqiamik nunallaat kivgaqtuqniqmik, aangnaghibluni nutaanun nanminiqaqtunun uvalu piliugutaubluni maniliuqnikkut angiklivalialuni.

Uvani Taaqhivalirviani, Kavamatkut Kanatami tuyuqtut hivuliqmik malguknik ukiumi $7.8miliataalamik kanatami Gaasiliitigut Taksianin Manikmik (GTF) iliugaqtauyuq Nunavunmun. Attautimun, Aviktughimayut tuniyauniaqtut avatqumayumik $15.7miliataalamik uvani ukiumi haffumuuna maniktigut. Manik, kitu aulayuq haffumuuna aviktuniitigut kavamatkut, tadja piinagialaqiyuq ikayuutighaq nunallaanun igluqpinikkut havaaghanun.

Tadja, kanatap Gasiliitigut Taksianin Manik ikayuutauyuq 19nun igluqpinikkut havaaghanun tamainun 15 nunallaat Nunavunmi.

Nunavunmiut tugaaqhimayut haffumunga GTFmik maniliqtuiniq ikayuutauniaqtuq imaqmun, atuqtaungituq imaq uvalu iqakkuunikkut havaanik angikliyuumiqniaqtuq aaniaqtailiniq inuudjagingniq Nunavunmiunun, uvalu munagilugu qayangnaqtuq Ukiuqtaqtumi avatikput. Uuktuutigilugu, Haamlat Igliilikmi immiqtaqviat nutaanguqtiqtauniaqtuq haffumuunga $10.3miliataalatigut havaaghanun, uvalu nutaamik immiqtaqvighaanik aghaluutit havaktauniaqtuq uvani Salliqmi pidjutigiblugu inugiaghialianianun.

Malguk GTF iliugaqtauniaqtuk haffumani ukiumi ilauyut maniknun aulayut hapkungna Nunavunmi ataani uuma Maniliuqniqmun Kanatami upalungaiyaut.

Uqaqtauhimayut

"Haffumuuna kanatami Gasiliitigut Taksianun Manik, nunallaat tamainu Nunavunmi ilaitlu Kanatami tugaaqhimayaaqtait kanatap maniliqtuinia iglupinikkut havaaghanun uqautauyunun aghuuqnikkut ihagiagiyauyut nunamingni inuit uvalu nanminiqaqtunun, ihuaqhiyuumiqlugu immaq immiqtaghaq havakniqmunlu nutaani ulapkiviknik. Kavamatkut Kantami quviahuktut tunihidjutainik una naunaiyaqhimayuq, hivituyuq maniliqtuiniq ikayuutighaq piyangani piyaaqniq nakuuyunik havaanik, angiliyuumiqlugu ingutaaqnikkut, angiqlivaliablugu maniliuqnikkut piyaghat piniqtunun nunalaanun uvalu nakuuqpiaqtumik inuudjutighainik tamainun Kanatamiunun."

Nanngagiyauyuq Amarjeet Sohi,
Minista Aulapkaidjutighanut uvalu Nunalaani

"Ukiuni, una Gasiliitigut Taksianin Manik tunihiyuq Nunavunmiunun atuguminaqtumik, amigaituni-ukiuni manikmik havaklugit uvalu ihuaqhiyuumiqlugit igluqpinikkut pinahuagutit tahapkua ikayuutauyut maniliuqnikkut angiklivalianikkut uvalu hakugiktut nunallat. Uvagut havaaghavut ikayuutauyut angikliyuumiqlugit anginiit uvalu pidjutauyut hapkununga pinahuagutinun uqautigilugu immaq immiqtaghavut, uvigaqtuq immaq uvalu iqakkut. Quviahuktugut tuniyauhimayut hapkua hivullik malguk iliugaqtauyut piyaaptingni aulahimaaqtumik havaavut piyaaptingni aaniaqnaitumik uvalu inuuhiqqattiaqnaqtumik Nunavunmiun,"

Nanngariyauyuq Joe Savikataaq,
Ministaat Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhakautikkut

Naunaitun Kangiqhidjutikhat

  • Talvanga ikayuutit hivulliqmik atuqtitauliqmata uvani 2005mi, avatqumayuq $159miliataala tuniyauyuq Nunavunmi nunalaanun haffumuuna kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik
  • Kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik piqaqtuq avatqumayumik $2biliataala piinagialik tamaat ukiuq, uvalu talvuuna tunihiyuq attautinut nunalaanun tamainun Kanatami piqaqhuni nutqalimaitumik, naunaiyaguminaqtuq uvalu naunaituq hivituyuq manighaq. Manik piinagialaqihimayuq malguknik ukiumi iliugaqtauyuk, uvani Taaqhivalirviani uvalu Hikutirviani.
  • Kanataup Kaasilitigut Taksianin Manikhanut Nunamingni nunalaat piliuqtaaqtut havaqidjutighanik maniliuqlutik tamaini 18 alakiinik havaaghanik qanugitunik, ilauyut apqutinik uvalu ikaagutinik, inungnun auladjutighaninik, immiqtaghanik immamik uvalu kuvigaqtumik immaqnik igluqpaghainik, uvalu ulapqivighanik igluqpaknik. Mangit atuqtauyaaqtut qilamik hivuliuyugahni, tutquqlugitlu ilaani atuqtughat, atautimughugitlu aalanun nunalaanun atuqatigiikhutik havaaghanut uvaluuniin atuqlugit maniliqinikkut angiyunik aulapkaidjutighanik maniliqinikkut.
  • Kanatam Kavamangit tunihiniaqtun avatquhimayumik taima $180 billion tallamik talvunga napadjutikharnik maniktarvikharnun taima 12nikukiunganik nunalaani atuqtauyukharnik, ihuatqiyauyunik napadjutikharnik, nunalaani iglukharnik, ingilradjutikharniklu ikayuutiniaqtun himiqtautikharnik, unalu Kanatam nunagiyaingit tununganiituniklu nunalaangit.

Aadjikiivyat hunat

Kanatami Gaasiliitigut Taksiatigut Manik Tuniyauyut hapkua Nunavunmi Nunalaat uvani 2017-18milu: : https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2017/08/backgrounder_nunavutcommunitiestobenefitfromfederalgastaxfundtra.html

Ilauyut Qaritauyaliqidjutikhangit

Kavamatuqatkut aulapkaitjutighatigut maniliqtuutinginni Nunavunmi

Kanataup Kaasiliitigut Taksianin Manikhanut

Maniliurniaqhimayut uvani Kanatami , hapkua Kavamatkut Kantamai $180 biliataala uvalu igluqpinikkut upalungaiyautit

Kavamatkut Nunavunmi-Nunalaat Igluqpinikkut

- 30 -

Uqaqvighat

Kate Monfette
Aulapkaiyi Tuhagakhanut
Minista Aulapkaidjutighanut uvalu Nunallaani
613-301-0894
Kate.Monfette@canada.ca

Rosemary Boyd
Atanguyaq, Atugakhanut Maligakhanullu
Nunavut Kavamanga
867-975-5354
RBoyd@gov.nu.ca

Auladjutighat Kanatami
613-960-9251
Akiitukut: 1-877-250-7154
infc.media-medias.infc@canada.ca

Twitterkut: @INFC_eng
Qagitauyakkut: Auladjutighat Kanatami