Havaktingit

You are here

Nutaaq maliqhautivallianiqhaq havaaqhaq ikayurnikkut Uqhuqtuumun upalun’ngairiami qayarnaktunik pidjutihimajut hilaup aadlangguqtirnianit

Niqiliqivik 11, 2022

Tuhaqtitaujuqhaq 
Qilamik Tuhaqtitaujuqhaq

Nutaaq maliqhautivallianiqhaq havaaqhaq ikayurnikkut Uqhuqtuumun upalun’ngairiami qayarnaktunik pidjutihimajut hilaup aadlangguqtirnianit

Aagassi 10, 2022 —Uqhuqtuuq, Nunavut — Kanatap Kavamait-Nunaqaqqaarhimajuviliqidjutinut Ukiuqtaqtumilu Kavamaliqidjutit Kanata

Haamlanga Uqhuqtuup piliqtut ilitturiumaquplugit hun’ngiutiliqlugitlu hulaqutit hilaup aadlangguqtirniatigut quana nunallaami-hivuliqtigijaat havaaqhaq havangniaqhutik ujaraliqinikkut Ihivriungninggitnik qurluarviitigunlu upalun’ngaijaqhaatigun talvani  nunagijaujumi hadja talvanilu naunaiqhimajuni pittaaqtuni hivuni pinahuarutinut.  

Ujaraliqinikkut Ihivriungninggit Anggitqiaqlu Qurluarviitigun Upalun’ngaijautigut havaaqhaq, hivuliqtigilugit Nunavut Kavamatkut, atauttimunlu nunallaami pitquhikkut qaujimanikkut naunaijautinik katitiqhimajunik ajuittiaqhimajunit piliuriamiPivallianikkut Ihuarijaujumik Nunaujamik An’ngitqiamiklu Qurluarviitigun Upalun’ngaijautimik nunallaamun. Hivuniqhaliuqhimajut upalun’ngaijautini naunaiqhitijaami hilaup aadlangguqtirnianit akturnarniit pidjutihimajut mahaktirnirmut nunap puvitquumannga, taapkuatut imarmik-piigutijuq nunamik, hivitunialu nuna, imakkuqtiqjuarnikkutlu; piluqjuqtailinahuaqhugit hadja pihimajut nappaktauhimajut tahapkunanit akturnautigijaujunit; imaalu ikajurnikkutlu upalun’ngaijautimik hilaup-mahulinggaitkutiqhainnik hivuni pivalliaviqhainnut.

Kangiqhimalugit akturnarniit hilaup aadlangguqtirniatigut aqhungnakpiaqtuq aulapkaiviqhanut upalun’ngaijainirmun qilamiugutaujunutlu munaqhinikkut Nunaqqaarhimajunut, ukiuqtaqtumik Ukiuqtaqtumilu nunallaangginni, talvalluaqli hilaup aadlangguqtirnia pilaqutivaktuq qurluarviitigun nunamilu aadlangguqtailinahuarnirmun.  Nunallaani tamaani Nunavut, mahaktirnia nunap puvitquumaninga pidjutivaktut nunami aulahimmaangnikkut, uaqtaunikkutlu igluqpanik uaqtauplutiklu apqutit.  Una havaaqhaq ikayurniaqtaat Hamlanga Uqhuqtuup pidjutihimmaariamingnik igluqpagijainnik aulapkaidjutiqhaitlu, pihimaittumik nappaktirinirmun nutaanik nunami aadlanggurniatigut pidjutihimajunit mahaktirniata nunap puvitquumaninganut. 

Ublumi, Nan’ngarijaujuq Daniel Vandal, Minista Ukiuqtaqtumun Kavamaliqidjutait, uqaqtuq $200,00 maniqhaaqhat talvanga Hilaup Aadlangguqtirniatigut Upalun’ngaihiamaniit Ukiuqtaqtumun Piviqhainnut havaaqhanut ilaliutiniaqhimajuni pitquhikkut qaujimajainnik nunallaami ilaunnikkut upalun’ngaijautimi munarittiaqtaujaami hadjamin hivunimilu nunallaami nappaktirutiqhanut.

Hilaup Aadlangguqtirniatigut Upalun’ngaihiamaniit Ukiuqtaqtumun Piviqhainnut ikajuqtut havaaqhanut ikajuutiqhainnik Nunaqqaarhimajunut ukiuqtaqtumilu nunallaanggit kavamaitlu amigaiqjuummiriami havauhiqhainnut hun’ngiutiqpalliariami hilaup aadlangguqtirniatigut.  Ilaliutilgitlu piviqhaqarnirmun ikajurnitigut ihivriuriami nunallaap hakuingnirit hilaup aadlangguqtirniatigut taapkuatut aadlangguqpallianiit hikup, nunap puvitquumaninga piiqtaulingnikkut, hinaanilu ilangguqtirnia, imakkuqtiqjuarnikkutlu, ikualaangnikkutlu avatimi aulapkainikkutlu havaarijaujuqhanut.  Una pinahuarut ikajurniaqtaitlu nunallaat kavamaitlu ilitturipkaijaami hilaup aadlanggurnia ilaudjutigijaungmat nunallaap upalun’ngaijaidjutaa atuliqtittinirmunlu ihuaqtut kiujaami aadlatkiingnut akturnaktunik.

 Uqagijaujut

“Nunaqqaarhimajut ukiuqtaqtumilu nunallaanggit mihigiliqtait hadja kuvianaittut hulaqutit hilaup aadlangguqtirniatigut, aqhungnakpiaqtuq piqaqtuqhat ikajuutiqhanik ihariagijauniaqtainnik hivuliqtijaami hun’ngiutilirnirmun aadlangguliqtuni avatimi.  Una havaaqhaq aqhuungnaktuq ikajurnikkut qurluarviitigun ujaraliqinikkut havagviujumi upalun’ngainirmun imaa pijaami hilaup mahulingaittuq aulapqkaividjutiqhanut pivallianikkut Hamlangani Uqhuqtuup.  Ikajuutauniaqtuqlu nutaanikkut naupkangnikkutlu nunallaami annakturnikkutigut havaqatigiiqtilluta hilauptigut hivuniqhainnut”.

Nan'ngarijaujuq Daniel Vandal, P.C., M.P.
Minista Ukiuqtaqtumi Kavamaliqidjutainnut

“Una havaaqhaq pidjutihimmaaqtuq Nunavutim havaaqhainnut ihariahungnaittumik aularaangginnaktumik pidjutiluni hilakputtigunlu-hivuni qaujimjaami. Atauttimun pidjutigilugit ujaraliqinikkut ihumagijainnik pitquhikkutlu qaujimajainnik ikpigijaitlu, hivuniqhavunnutlu nutaqqavut ikajuutigijauniaqtaat haffuma aqhungnaktuq pinahuagut.  Hilaup hun’ngiutinikkut hamaniinniaqtuq - pidjutihimmaaqluni paatnaqatigiingnikkut nunallaami, nunavut kavamainni, kavamatuqainnilu hakugingniqhaqaqtittiniaqtut iniktigumajaptingnut”.

Nan’ngarijaujuq David Joanasie
Minista Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkuni

Naunaittut kangiqhidjutit

  • Hilaup Aadlangguqtirnia Upalun’ngaijaidjutaa Ukiuqtaqtumi Pivingani maniliqtuutijuqtait hilaup aadlangguqtirniatigut hun’ngiutinikkut havaaqhanut Yukon mi, Nunattiarmi, Nunavut, Nunatsiavut, NunatuKavut Eejou Istchee nunainnilu.  Ublumimut, Hilaup Aadlangguqtirnia Upalun’ngaijaidjutaa Ukiuqtaqtumi Pivingani atuqtut maningnik avatquqhugit $53 miliantaalamik 284 ni havaaqhanut tamaani Ukiuqtaqtumi. 
  • Maniit avatqulimaidjutiqaqtut 2016 tunihimajut $21.4 miliantaalamik hivulliinnut talimaujut ukiunggit imaalu $3.5 miliantaalamik ukiuq tamaat talvanga hilaup aadlangguqtirniatigut upalun’ngaijaidjutiqhainnut ukiuqtaqtumi.  Maniit avatqulimaidjutiqaqtut tunihimajut aadlamik $55.9 miliantaalamik atuqtaujuqhanik ilaivanni ukiuni ikajuutiqhaanut ihivriungnikkut hilaup aadlangguqtirniatigut akturnarniit atuliqtittinirmunlu hun’ngiutinahuarnirmun Ukiuqtaqtumi.
  • Hadjali 2022-2023 maniliqiup ukiungani, pivinga piviqhaqaqtittivaktut #13 miliantaalamik maniliqtuutiqhain 52 ngujut havaaqhat tamaani Nunavut.

Ilaujut atajut
Hilaup Aadlangguqtirniatigut Upalun’ngaijaidjutaa Ukiuqtaqtumi Pivinga

- 30 -

Naunaittiagumaguvit, tuhaqtipkaijuni uqaqvigiinnariaqaqtan:

Kyle Allen
Taigualiuqtiinni Titiraqtia
Havagviata Nan'ngarijaujuq Daniel Vanda
Minista Ukiuqtaqtumi Kavamaliqidjutainnut
819-953-1153

Tuhaqtipkaijuviliqidjutiujuni
Kanatap Kavamaita-Nunaqqaarhimajunut Kavamaliqidjutait Ukiuqtaqtumilu Kavamaliqidjutait Kanata
819-934-2302
RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca

Suleikha Duale
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Nunavut Kavamanga
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhakautikkut
867-975-5406
sduale1@gov.nu.ca

Kangiqhimanahuaqhimmaaqpaklutin
Katimaqatigilugit uqaqatigiiktut Ukiuqtaqturmiutigun:
Twitter-kut: GovCan_North
Facebook: GovCan – Ukiuqtaqtuq

https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-affairs/news/2022/08/new-adaptation-project-helping-gjoa-haven-prepare-for-risks-posed-by-climate-change.html

Document(s):