Havaktingit

You are here

Havaktiit Ajungittut Iliharutikhanik Maniit Ikajuutikhait

Iitjirurvia 17, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

Havaktiit Ajungittut Iliharutikhanik Maniit Ikajuutikhait

Ukiuq tamaat, Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut tunihivaktut thavaktiit ajungittut iliharutikhanik maniit ikajuutikhainik Nunavummiunut ilihaqtunut havaakhanginnik angijunut hanammaninganut, tuhaqtitidjutikhanik qaritaujaliqinirmik, nunallaani parnaijauviliqinikkut, nanminiqarnikkut ilihaqtakhanik, hapkuningalu ilihaqtakhanik qaptirutiliqinikkut ikualaaqtailinirmut ilihaudjinirmik imaalu nunaliqinikkut munaqhidjutikhanik ilangit ilihariaqpaalirvingni ilihaqtakhat.

Angiqtaujut uuktuqtut piniaqtut imaatut aktigijumik $5000 haffumanga maningnik ikajuutikhangannik aittutauvaktuq ilihaqtunut, naunaijautigiplugu ukiunga ilihaqtakhainnik. Uukturumajut Nunavummiutuuktuinnariaqaqtut ikajuqtaujamingni uumanga pinahuarutikhamik tujuutigilugu uuktuutikhaqtik tikitinnagu Tallimiut, Iidjirurvia 21, 2020.

Naunaiqhijuummirumaguvit qanuqtut uuktuutikharnik uuktuutikhanik titiraqtakhat pijaunginnariaqaqtut hivajarlugit 867-975-5400 qaritaujakkut titirarvigilugu cgsstaffingrequest@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtidjutinun Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
meric@gov.nu.ca