Havaktingit

You are here

GN-kut hivuvaqtiqtaa Iqalungni Amigarnarhidjuti

Tissaipa 08, 2021

Tuhaqtidjutikhaq

GN-kut hivuvaqtiqtaa Iqalungni Amigarnarhidjuti

Iqaluit, Nunavut (Tissaipa 7, 2021) – Nunavunmi Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut Havagviani hivumuktijuummiqtitaa Amigarnarniq Iqalungni talvunga Tissaipa 21mun, 2021.

Ublumimun, GN-kut ikajuqtaa Nunalipaujaanga Iqalungni imaatun:

  • Niuvirnikkut, agjaqtarnikkut tunirhainikkullu palaastikniittuni imakhautit kiunikkut tadjainnaq halumajunik imakhanik ihariagijaujunik Iqalungmiunnin.
  • Nuutirniinik halumajunik imakhanik turhuat tutquumavikhallu imaqarviit.
  • Tuniutinirni ajurnavjaktuni qaujiharnirnik titiraujarnikkullu nakuuhaffaarnikkut Nunalipaujaap imakhanik auladjutikhainnik.
  • Ihivriurnirnik halummarhinikkut ahikkuurutikkut ihuarhainikkullu qanuriliurutikhanik.
  • Tukhirluni ikajurutikhanik kavamatuqatkunnin uuminnga aallamik nuutiqtauttaaqtumik imakhakkut halummarhivingmik.

Malruuk halumajunik imakhanik halummarhivingnik ilijauniaqtuk haniani Lake Geraldine-mi halummarhiniaqtuk ihivriuqlugulu imakhaq tuniurhaktautinnani. Palaastikniittuni imakhat tuniuhaqtauhimaaqtauniaqtun nunallaamiutanun atuqtun turhuakkuuqtaujunik imakhanik.

GN-kut havaqatigihimmaaqtait Kanadami kavamanga unalu Nunalipaujaanga Iqalungni aullaqtipkainikkut Kanadami Angujaktiit imakhanik halummarhinikkut ingilrutait tuniurhainikkullu aulapkaidjutait Iqalungni.

Amigarnarniq aturutiqarniaqtuq 14nun ublunun, talvannga Tissaipa 7mun uvunga Tissaipa 21mun, 2021. Una pidquidjuti hulaqutingitaa Inungnun Aanniaqtailinikkut Amigaqhuuti uqariijaqtauhimajuq kiudjutikkut uumunga COVID-19 qalagjuarnikkut nunarjuarmi-hiamihimajuq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Aramide (Lola) Owoaje
Atangujaq, Atugakhangit Maligakhanullu
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5354
aowoaje2@gov.nu.ca