Havaktingit

You are here

Atukanik Akiliqtitinahuarnikkut Atuqtaujunik laisiqaqtukhat imaalu maliktukhat maliganik

Nuvaipa 10, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Atukanik Akiliqtitinahuarnikkut Atuqtaujunik laisiqaqtukhat imaalu maliktukhat maliganik


Niuvaajuliqijit Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut itqaumatqujait Nunavunmiun tapkua Atugaqaqtunik akiliqtitinahuaqtit laisiqaqtukhat aulajaamingni Nunavunmi imaalu maliklugit Atukanik Akiliqtitinahuarnikkut Atuqtaujunik maligat haffumani Niuvaajuliqijut Munaridjutaitigut Maligaq.

Maliruagakhat ataani uumani Maligarmi naunaiqhimajut qanuqtut hapkuat timiqutaujut pitaaqtut piuliaittut uqarvigilugit inullaanik imaatullu kitkut uqarvikhanik pidjutiqqtunik atugarnik.

Naunaijattiaqhimajut naunaitkutikhat atugarnik akiliqhipkainahuaqtit atugakhainnik paqitaulajut takulugu uvani qaritaujakkuurutaani Consumer Affairs turraarvikhani: https://www.gov.nu.ca/community-and-government-services/news/debt-collec....

Aallanik naunaiqhiitiarumaguvit ikajuqtikhailiuruvit, Nunavummiut uqarvigijakhat Consumer Affairs havagviat talvani 1-866-223-8139 qaritaujakkut titirarvigilugu consumerprotection@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Mustafa Eric
Tuhaqtipkainikkut Ajuittiaqhimajuq
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5406
Meric@gov.nu.ca