Havaktingit

You are here

Uukturutit Titiqqallu

Tatja havakhimmaarapta uvani ilangani qaritauyakkuurutiptikni.  Mamianaaqqugut una ihuirutigiyaukpat.