You are here

Makpiraaliuqtauhimayuq

Tatja havakhimmaarapta uvani ilangani qaritauyakkuurutiptikni.  Mamianaaqqugut una ihuirutigiyaukpat.