You are here

Nunalaani Ayuiqhaqhimaanginaqtunik Havagviat

Nunalaani Ayuiqhaqhimaanginaqtunik Havagviat

Tamna Nunavut Nunalaani Ayuiqhaqhimaanginaqtunik Havagviat (MTO-mik taivagaat naitumik) maniliukhimaangitun havagviit katitiqhimayut ilaqatigiikhutik tamangnik Nunavut Havagviingit Nunalaani Titiqiqiyiingit  (NAMA-mik taivagaat naitumik) Nunavut Kavamangit Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkutlu (CGS-mik taivagaat naitumik).

MTO-ngit malikhautikhat mapiraangutaini ilitagiyaangat, pivalliayaangat, aulatitiyaangatlu havaaqhangit tuniyaangat nunalaani kavamaliqiyut havaktinun ayuittiarutikharnik ilihimayakhainiklu taima atugiangat ihuaqtumik ikayuutikharnik nunalaani havaaqharnik ikayuutikharniklu tamaini nunaqyuaptingnik Nunavunmi.

Naunaiqyumirumaguvit ayuikhautihimaaqtukharnik ilihairutingnik, pulaaqlugu Nunavut Nunalaani Ayuiqhaqhimaanginaqtunik Havagviat qaritauyaliqidjutingit: http://www.nmto.ca/