Havaktingit

You are here

Minista Nunallaani Kavamaliriyitkunnilu

Nanngariyauyuq Lorne Kusugak

Minista Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikku

Lorne Kusugak niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa  30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Kangirhiniup Hivurani tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut. 

Mr. Kusugak niruaqtauhimayuq kivgaktuiniarhuni Atanguyauyut Katimayiitni tatvani Nuvaipa 17, 2017-mi katimakjuaktitlugit ukkua Nunavumi Hivuliktiita Katimayiit. Kivgaktuiluni Ministauniaktuq Kusugak angiktauvluni angiktauhimayuq havakvighamingnut Nuvaipa 21, 2017-mi. Inmi kivgaktuiniaktuq Ministauluni Nunaliitni uvalu Kavamtkut Hannaviitnik tatvalu Ministauluni Nunavumi Igluliriqjuakut Timingatni.

Mr. Kusugak Niruaqtauvarhimayuq tatvani Pingahuatni Maligaliurviup, tatvana kaffinik havaqarhimayuq, illaliutivlugit Kavamatkuni Hivuliktiguyauhimavluni, Ministauhimayuq Nunaliitni uvalu Kavamatkuni Hannayiuyuni tatvalu Ministauhimangmiyuq tatvani Havaktut Qayanaitqutirhaitnik tatvalu Annirhimayunik Ikkayuhiakutaitnik Katimayiuyuni.

Mr. Kusugak havaqqaqparhimayuq kaffinik kavamatkuni havakviitni, illaliutivlugit pingahuikturhuni Maiyauhimayuq Kangirhinikmi. Taimani havalirhakhimagami havaqqarhimayuq Atanguyauvluni tatvani his career, Mr. Kusugak Kivalliq Inuit Katuyikatigit-kuni tatvalu Atangutauluarhimayuq tatvani Havakviatni Nunavumi Ihuarhaiyiuyut Illihakpalikutirhaita Katimayiitni.  

Mr. Kusugak appauyuq pingynik panikarhuni ukkua, Kandace Agiaq, Nuatii tatvalu Terri Akpalialuk, pamirhimayait piqqatigivlugu nulliani una Sally.