Havaktingit

You are here

Excel Foundation

Excel iatuqtauvaktuq piqaqhutiklu hapkuninga Microsoft’s ihuaqpiaktunik aturuminaqtuniklu spreadsheet atuqtakhamik. Excel 365 atuqtauqattaqtuq atugakhat piliurnirmik ukuninga spreadsheets, qaujinhainirmik katitirnikhanik, imaalu titirarnirmik naunaitkutikhanik. Una nutangutqijaq Excelilaliudjivaktuq amigaittunik iajuutikhanik ikajuriangini nutaat atuqtiujut titirarvigilugit imaalu qaujihailutik tutquqtakhanik qilamik ihuaqtumiklu.

Ilihaqtut akhuuqhaqtaujut ilihimaliqtainik havaakhanik titiraarniklu ihariagijainik havaakhainut talvannga hanajauniaqtut tunijaulutiklu ilihaqtakhanik havaktakhainik.  Una qaritaujakkut lihaqtakhaq ihuaqtumik qaujimajarnik Excel-mik aihimalutit nunagijarni.

 

Excel Foundations Level ilaujut:

  • Unit 1: Microsoft 365
  • Unit 2: Excel Quick Tour
  • Unit 3: Excel Basics
  • Unit 4: Editing Your Workbook
  • Unit 5: Titiranguqtirnirmik/Takuurnirmik Havaktatit

 

Hivuagut atuqhimajakhaitatit ukuat Excel pijakhaittut uming Foundations Level. 

Aularutaata Ublua: 
Monday, Saptaipa 20, 2021
Inirutaata Ublua: 
Friday, Aktuupa 8, 2021
Najugaa: 
MS Teams
Nunallaaq: 
Iqaluit
Aviktuqhimayuq: 
Qikiqtaaluk
Naunaittiarumaguvit, uqarvigilugu: 
Bill Tagalik
Atiliurniqmut umikvikhaa:: 
Monday, Saptaipa 13, 2021
Qaritauyakkut Uqaqatigiumagukni: 
Hivajaut: 
8679756023

Uuktuutit Titirqat

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.