Havaktingit

You are here

Havallaktughanut

Groups: 
Kiinauyaliqiyikkut
Nunallaaq: 
Ikpiarjuk, Arviat, Qamanittuaq, Iqaluktuuttiaq, Kinngait, Igluligaarjuk, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Ausuittuq, Sanirajak, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugluktuk, Pangnirtung, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Naujaat, Qausuittuq, Sanikiluaq, Taloyoak, Tikirarjuaq
Qanurittumik Havaaqaqtuq: 
Casual
Closing Date: 
angmaumayuq inunikhirlugu

Havallagumaguvit ukunani Kavamanga Nunavut, taimaa una ihuaqtuq havakliriangni

havaakhamullu ayuirhaklutit. Havallakhutik naittumi havakpaktut, pitquyaugaangamik. Nakuuyuq ayuiriami aallatqiinik havaanik naunaikhitjutigilugulu qanurittumik havaamik ihuatqiyauyaakhaanut ilingnut.

Qanuq Havallaktughaqhiuqtut Pivakpatjuk?

 • Havakvik naunaikhivaktut havallaktukhaqhiuriamingni havaktughamik
 • Havaktikhaqhiurtut Havakvik naunaiyakpagait havaamut naunaitkutit tutquumayatik Havaktikhaqhiullagiamingni
 • Havaktikhamik uqaqvigilugit naunaikhivikhainullu uqaqvigilugit pilutik, havaktikhhamik naunaikhikpata Havaktuliqiyit naunaiktitpagaat titirqatlu iniqtirhugit

Uuktuktut Havaakhamut Havallaklutik

 • Naunaiklugu havaarivaktangnut naunaitkutaani taimaa havallagumavlutit havagumaguvit.
 • Ililugu taimaa nunataaqatauhimayutit uumani Nunavunmi Angiqatigiigut Nunataarutinut
 • Ililugit tamaita havakvigihimayatit, havaarivaktatit havakhutit ubluillu naunaiklugit havakpaktangnut
 • Ililugit akiliktauhimaittutit ikayuqpakkugit
 • Uqaqvigiyaangni naunaiklugit nutaanik illirilugit naunaitkutanik, puiguktailutit hivayautit nampaa aallannguqqat
 • Ililugu uqaqtaaruvit titiraqtaaruvitluuniit Inuktitut Inuinnaqtunluuniit
 • Ilaliutilugu ihuinaaqtuliqinikmut naunaiyaiyaut ihuinaaqhimayngnniklu naunaiklugu uumani havaarivaktangnut naunaitkut

Havaarivaktangnut naunaitkut tutkuumaniaqtaat 6-ni tatqirhiutini tutkuumavikmi, tuyuffaaqlugu tikitkaangata 6-ni tatqirhiutit.

Havaktilluaqniaqtait ukuat ilauyut uumani Nunavunmi Angiqatigiigut Nunataarutinut.

 • Nunavut Kavamatkut havagumayut pipkainikkut taungnatqiyaqaqtumik havaktinik taimaatut nakuutqiyamik qauyimayaangani kivgaqlugillu ihariaginiit Nunavunmiut. Hivulliuluaqtittiniaqtait Nunavut Nunatarnikkut Angirutimi Ikayurutiqaqtun.
 • Uuktuqtut naunaittiaqtaghaa pittaarutimiknik piyaamiknik hivulliuluaqtitinikkut ihumaginirmi ataani Nunavut Hivulliulluaqtughat Havaaghaqtittinikkut Maligaghami.
 • Havakniit ilanginni havaani pitquhimayut nakuuyumik ihuinaarhimanikkut ihivriuqnirmik. Pihimaniq ihiunaaqpakhimanikkut ihivriurutimik taimaaqtitaulimaittungnarhiyuq uuktuqtunik ihumagiyaunirnin.
 • Havaakkut tukihitjutait piyauttaaqtut kayumikkukkut, qaritauyakkut uvaniluunniit qaritauyakkuurutaanin.
 • Taapkuanginniat uuktuqtut piyauhimayut havaktighaqhiuqnirmut uqaqatigiyauniaqtut.
Uqaqatigivikhaq: 
Kiinauyaliqiyikkut (Department of Finance Cambridge Bay)

Nunavut Kavmat
Titiqqivia 2375, Iqaluktuuttiaq, Nunavut X0B 0C0
Hivayaut: (867) 983-4058
Akiittuq: 1-866-667-6624
Kayumiktukkut:(867) 983-4061
Qaritauyakkut: hrkitikmeot@gov.nu.ca
www.gov.nu.ca/finance