Havaktingit

You are here

Piyumayaat uqhuryuanut akiinnut ikayuutikhamut akiliuhiaffaarutikhamik

Saptaipa 25, 2017

Inungnun Tuhaqtidjutikhaq

Piyumayaat uqhuryuanut akiinnut ikayuutikhamut akiliuhiaffaarutikhamik

Igluin Auladjutitigun Akitutilaanginnut Katimayiit (URRC) piyumayut aallanguqtirutikhanut taaffumunga uqhuryuanut akiinnut ikayuutikhamut akiliuhiaffaarutikhamut taimaa 5.41 cents atauhirmut kWh talvanga Tattiarnaqhilirvia 1, 2017 talvunga Qiqaiyalirvia 31, 2018, pivlugu pitquyaannut Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC).

Uuktuutigiyanginnut pihimanahugittugu akiliutikhaanut aadjikkiiknahugittugit, una akiliuhiaffaarutikhaq piniaqtaat uuktuutigillaklugu, utaqqidjutigilugu tamainnut naunaiyaffaaqtinnagu. QEC uqhuryuanut akiinnut ikayuutikhat ilihakpagait tatqiqhiutimut pauvatuutinut akiligakhanut pauvatuqpaktut titiragakhaittut uuktuutikhamik titiqqamik.

Tuyurnahuat uumunga uqhuryuanut akiinnut ikayuutikhamut tuyuinnarialgit qaritauyakkut talvunga URRC@gov.nu.ca titiraqarvikkulluunniit talvunga Atanguyalluaq Aulapkaiyi ukununga URRC, Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 200, Iqaluit, NU X0A 0H0 Umikvighaa tuyuknahuaqtunut talvani Tattiarnaqhilirvia 13, 2017 5 p.m-mi. Qikiqtaaluup Ublurhiutaani

Naunairumagungni uuktuutikhamut, takuyakturlugu talvani www.qec.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Atanguyalluaq Aulapkaiyi
Igluin Auladjutitigun Akitutilaanginnut Katimayiit
(867)975-6054
URRC@gov.nu.ca