Havaktingit

You are here

Tuyurvikharhi atuuhiuqtaffingnik Qilaut 2017

Julai 17, 2017

ınungnun Tuhaqtitauyukhaq

Tuyurvikharhi atuuhiuqtaffingnik Qilaut 2017

Ukiuqaruvit akkungani ukiulgit 13nit – 30mut? Atuuhiuyukkuvit? Atuuhiukhimayat ilautqunguni Nunavutip pitquhiliqiyitkunit? Tuyutigidjavat Inuktut atuhiuqhimayat talvunga Qilaut 2017, Nunavutip ukiuk tamaat Inuktut Atuuhiurnikkut Akittaquti.

Qilaut quviahutigivaktat Nunavutip alianaqtut Inuktutatuuyautainik atuqtaudjutikhaniklu uqauhipta Inuktut. Aturuvit Inuktut ublumi, Nunavunmiut ikayuutauhunguyuq hakugiutikhanut Inuit pitquhianut.

Ilauyumayut takhinahuaqatauyukhat maningmik taktakhanik – 1st takhiniaqtuq, $5,000, 2nd takhiniaqtuq, $2,500, unalu 3rd takhiniaqtuq, $1,500. Takhiyut tuyuutauhimayut nipiliuqtauhunguyut qiplariktumut tuyuutauhunguyuq Iidjirurvia 2018, katimatitlugit Uqausirmut Quviasuutiqarniq, Nunavutim ukiuk tamaat quviahutani Inuktut unalu Inuit pitquhiat.

Takhinahuanut maliqatiyukhat unalu naunaihittiarumanguvit talvuuna Qilaut 2017, takulugu www.ch.gov.nu.ca. Umikvikhaa tuyurvikharhi atuuhiuqtaffingnikTattiarnaqhilirvia 21, 2017.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Dan Pimentel
Tuhaapkaidjutikhanut Ataniq
HavagviatPitquhiliqiyitkuni
867-975-5526
dpimentel@gov.nu.ca