Havaktingit

You are here

2017 Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut

Immaktirvia 22, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

2017 Hivulliqtim Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titirarnikkullu Aittuutikharnut

Hivuliqti Peter Taptuna qiniqhiayut niruarutikhanut uumunga 2017 Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut. Katimayiuyut Timiuyunut Taiguaqnikkut Titiraqnikkullu Aittuutikhanut nanngariniaqtavut akhut ikayuqpiakpakmata, niruaqlutit inungmik ilihimayarnik ikayuqpaktunut allanik pivalliatjutikhanut inmik taiguaknikkut titiraqnikkullu ayuiqtakhanut

Niruakhidjutikhat angmakhimayut 2017 Nunavunmi aittuutikhanut tuniyauyukhanut. Niruaqlutit inungmik ilihimayarnik ikayuqpaktunut allanik pivalliatjutikhanut inmik taiguaknikkut titiraqnikkullu ayuiqtakhanut – ilihaqtuq, ilihaqtittiyi, nunallaami akiliuhiakhimaittumik ikayuqtiuyuq, Inirniqhaaq havaqatilluuniit Niruaqtauhimayuq pinahuaqtaat ilitariyauniaqtuq titiraqhimayumut havigayangmik qunguhiqutikhamik titiqqamiklu naunaitkutikhamik tuniyaulutik uumanga Peter Taptunamin.

Umikvighaa niruarutikhanut una Qiqaiyaqluaqvia 30, 2017.

###

Nirurumaguvit inungmik naunaikhiyumaguvitluuniit, uqaqvigilugu:

Wende Halonen
Angayuqqaq Tuhaqtitinikkut Havaktiuyuq
Kavamaliqiyikkut
867-975-6048
whalonen@gov.nu.ca