Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut niguaqtauyukharnik talvani

Qiniqhiayut niguaqtauyukharnik talvani Nunavut Uumayunik Ihivriuqtiuyut Katimayiinun uvanilu Nunavut Ayungnautiqaqtunik Ihivriuqtiuyut Katimayiinun

Nunavut Kavamatkut Qiniqhiayut niguaqtauyukharnik ilauyukharnik ikhivautanik talvani Nunavut Uumayunik Ihivriuqtiuyut Katimayiinun uvanilu Nunavut Ayungnautiqaqtunik Ihivriuqtiuyut Katimayiinun.

Nunavut Uumayunik Munagiyut Katimayiit munagihimaaqtun uumayunik munagidjutikharnik Nunavunmi Nunalaani Hanigaini.

Nunavut Ayungnautiqaqtunik Ihivriuqtaiuyut Katimayiit munagihimaaqtun avatiliqinikkut ihivriunikkut havaaqhangit talvani Nunavut Nunallani Hanigaini.

Ilihimaguvit talvuuna uumayunik munagidjutikharnik hanagidjutikharnik unalu/unaluuniit avatiliqinikkut ihivriunikkut hulilukaarutikharnik Nunavunmi, uvanilluuniit niguaguvit inungnik, tuyuqlugit havagiikhimavakhimayait naunaitkutingit uuktuutikharlu uumunga nayugaanun ataani.  Naqitlugu qaritauyaliqidjutikhaq uvani ataanituni uvaniituq mapiraangani iliugaiyaanganik aadjiliuktakharnik qaritauyangni uuktuutikhaq titiraq.

Niguarutikhangit ihumagiyauniaqtun taima havakpakhimayainik naunaitkutiqagumik iluani,  Uuktuutikhat piyauhimaarniaqtun 5mungaqtinani Ubluirvia 16, 2016mi.

Tuyugumagungnik niguaqtangnik ihumagiyanganik, piumaguvitluuniit naunairutikharnik hivayaqlugu Lena Takoonagak:

Lena Takoonagak
Havagviani Avatiliqiyikkutni
Titiraqarvikkut Quiquta 1000, Nayugaani 1300
Iqaluit, Nunavut
X0A 0H0

T: 867-975-7705
C: 867-975-7740
itakoonagak@gov.nu.ca